Firearms United – Dariusz Dura na Konwencji Programowej ROMB.

Firearms United – Dariusz Dura na Konwencji Programowej ROMB. Czytaj. →


Strzelanie do tarczy ku chwale Ojczyzny i na zdrowie Franka wykonane!

Strzelanie do tarczy ku chwale Ojczyzny i na zdrowie Franka wykonane! Czytaj. →


Obywatelska Karta Broni, to będzie nowa jakość uprawnień do posiadania broni palnej.

Obywatelska Karta Broni, to będzie nowa jakość uprawnień do posiadania broni palnej. Czytaj. →