Projekt ustawy o broni i amunicji – kolejna wersja – o uwagi proszę do dnia 19.12.2015 r.

Po opublikowaniu projektu ustawy o broni i amunicji, do którego próbujemy przekonać posłów na Sejm, pojawiły się uwagi. Pomijam oczywiście internetowy hejt, który był atakiem czy to na mnie, czy na autora projektu. Ten atak przekonuje mnie tylko do jednego, czynimy słusznie, dążąc do zmiany ustawy o broni i amunicji.

Wszystkie zaś uwagi uwagi merytoryczne, które otrzymałem drogą email przelazłem do analizy autorowi projektu. Wszystkie te uwagi poddano analizie. Analizą objęta była nie tylko ich treść, ale i to czy ewentualne ich wprowadzenie ułatwi czy utrudni przekonanie posłów do naszego projektu. Proszę pamiętać o tym, że podejmowana przez nas próba zmiany przepisów o broni i amunicji nie zmierza do zapewnienia nieograniczonego dostępu do broni palnej, ale do racjonalizacji przepisów. Do liberalizacji liberalizacji w takim zakresie, jaki możliwy jest do przyjęcia przez Sejm. Wiele internetowej krytyki projektu zupełnie pomija tą progową okoliczność, którą się jako pierwszorzędną posługujemy. Metoda małych kroków to jedyna droga i o tym w swoich uwagach proszę pamiętać.

Na skutek analizy przygotowana została kolejna wersja projektu. Zaznaczam przy tym, że nie jest to wersja ostateczna. Wciąż napływają kolejne uwagi i podlegają analizie.

Proszę o kierowanie uwag na adres andrzej@turczyn.pl w terminie do dnia 19 grudnia 2015 r. (sobota).

Wskazuję taki termin, albowiem musimy zakończyć niezwłocznie prace nad projektem. Konsultacje sejmowe są bardzo zaawansowane i musimy w terminie niezwłóczonym mieć ostateczną wersję społecznego projektu ustawy.

Uwagi, które będą naniesione na projekt, a których nie ma w poniższym dokumencie.

1/ Zmiana, która nie została jeszcze naniesiona na przedstawiony poniżej projekt dotyczy wieku od którego można otrzymać pozwolenie na broń. W art. 10 wprowadzona będzie zmiana o treści:

Art. 10. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobie:

1)      które nie ma ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

(…)

  1. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, łowieckiej, proobronnej lub rekonstrukcji historycznej Obywatelska karta broni może być wydana osobie, która ukończyła 18 lat.

2/ Zostanie również wprowadzona zmiana co do kwalifikacji osób, które będą prowadziły egzaminy kompetencyjne, przez dodanie tego uprawnienia instruktorom strzeleckim, którzy uprawnienia nabyli w trakcie służby np. w Policji czy wojsku.

Projekt w wersji na dzień 15.12.2015 r. do pobrania w pliku pdf.

pdf