Moja deklaracja ideowa o prawie do broni palnej.

Jestem przekonany, że dostęp do broni palnej dla każdego praworządnego i zdrowego na umyśle Polaka, jest sprawą niezwykle istotną dla egzystencji naszego Narodu. Uznaję, że nie mamy jako Naród czasu na odkładanie załatwiania tej sprawy na później. Uznaję, że trzeba tu i teraz przystąpić do sanacji tej dziedziny życia w Polsce.

Nie definiuję pojęcia praworządny obywatel bowiem uważam, że to pojęcie powinno ewoluować. Od stanu dzisiejszego, gdy za popełnienie najdrobniejszych nawet czynów zabronionych Polak nie może uzyskać prawa do broni, do stanu gdy skazanie tylko za najcięższe rodzaje przestępstw będzie uniemożliwiało posiadanie broni palnej. Nie postuluję stanu docelowego, w postaci prawa do broni jako nagrody za spolegliwość wobec władzy. Uznaję, że to ewoluowanie powinno mieć za cel odległy lub nie, stan, w którym prawo do broni będzie odbierane, a nie administracyjne reglamentowane. Uznaję, że cel do jakiego zmierzamy powinien być taki, że powszechnie uznane przez Polaków będzie prawo do broni, jako nadane z faktu urodzenia każdemu Polakowi.

Deklaruję moje największe przekonanie, że stan docelowy można osiągnąć wyłącznie drogą stopniowych zmian, połączonych z podnoszeniem świadomości społecznej. Odrzucam postulaty radykalnej i gwałtownej zmiany prawa posiadania broni palnej w Polsce. Uznaję postulaty natychmiastowej zmiany prawa posiadania broni palnej w Polsce za szkodliwe dla Polaków.

Mam w świadomości i to, że osiągnięcie opisanego przeze mnie stanu docelowego może okazać się w racjonalnej perspektywie czasowej niemożliwe. Z tego powodu oświadczam, że nikt kto praktycznie ukróca restrykcję posiadania broni, która aktualnie obowiązuje, nie działa przeciwko Polakom, a w ich najlepszym interesie. Każdy kto postuluje jedynie likwidację restrykcji posiadania broni, jednocześnie odciągając Polaków od stopniowego likwidowania obowiązującej restrykcji posiadania broni, jest wrogiem słusznej sprawy.

 

Kategorie: Blog, Moim zdaniem