Szafy na broń spełniające wymagania co najmniej klasy S1, nie muszą być mocowane trwale do elementów konstrukcyjnych budynku.

Pierwszego października 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Rozporządzenie to, w przeciwieństwie do rozporządzenia poprzedniego z 2000 roku, nie przewidywało konieczności mocowania urządzeń do przechowywania broni do elementów konstrukcyjnych budynku. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 kwietnia 2000 roku istniał przepis:

sz1

Aktualne rozporządzenie takiego wymogu nie przewiduje. Odpowiedni przepis obowiązującego rozporządzenia ma następujące brzmienie:

sz2

Jako, że sprawami pozwoleń na broń zajmuje się w Polsce Policja, a tam często jest tak, że brzmienie przepisów ma wtórne znaczenia wobec tajemnej „woli ustawodawcy”, policjanci zajmujący się pozwoleniami wyuczeni są nieustannego poszukiwania tej tajemniczej woli. To poszukiwanie przejawia się tym, że w przepisie prawa trzeba szukać drugiego dna, bo przecież to nie może być tak, aby go tam nie było…

W sprawie szaf S1 Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie poszukując „woli ustawodawcy”, której w przepisie nie zapisano, zwróciła się do Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, aby pomógł im tą wolę ustalić. W wiadomości email z dnia 19 maja 2015 r. KWP do IMP pisze:

sz3

W tym konkretnym przypadku Instytut Mechaniki Precyzyjnej pomógł zaciemnić to co jasne i dokonując wykładni przepisów prawa “objawił” policjantom ze Szczecina co następuje:

Pismo IMP

Skutek tego był taki, że na terenie działania KWP w Szczecinie opracowano już nawet formularze protokołów kontroli przechowywania broni, gdzie jako pozycją do obowiązkowego wypełnienia jest wskazanie sposobu mocowania (kotwienia) szafy S1.

W ślad za KWP w Szczecinie chciała pójść KWP w Poznaniu i z pisma jakie IMP skierował do szczecińskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, skorzystała. Policjanci z Poznania wykazali się większym rozsądkiem i poddali stanowisko Instytutu Mechaniki Precyzyjnej analizie prawnej. Opinia prawna wykonana w KWP w Poznaniu nie zawierała stanowiska co do konieczności mocowania szaf S1 do elementów konstrukcyjnych budynku. To spowodowało pytanie do KGP w Warszawie.

piKWP.POZNAN.240815_Strona_1 piKWP.POZNAN.240815_Strona_2

Komenda Główna Policji zapytała Komendę Główną Policji o zdanie…, a ta zajęła jednoznaczne stanowisko. Nie ma podstaw do nakładania na użytkowników szaf S1 obowiązku mocowania (kotwiczenia) urządzenia do przechowywania broni lub amunicji. Szafy na broń spełniające wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450, nie muszą być mocowane trwale do elementów konstrukcyjnych budynku. Za to stanowisko należy Komendzie Głównej Policji wyrazić uznanie.

piKGP.230915

O stanowisku Komendy Głównej Policji zostały powiadomiony wszystkie WPA w Polsce. Posiadacze broni palnej nie powinni być zatem niepokojeni bezzasadnym żądaniem mocowania urządzeń do przechowywania broni spełniającym wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450.

piKGP.to.KWPPOZN.240915