Społeczne korzyści płynące z faktu posiadania broni palnej.

Bardzo mi brakuje w dyskusji o broni palnej prezentowania społecznych korzyści płynących z faktu z jej posiadania. Moim zdaniem nie jest to zdarzenie przypadkowe. Przeciwnicy dostępu do broni palnej, wyznający w istocie neokomunistyczne wartości, spychają dyskusję celowo na rozmowę o społecznych kosztach posiadania broni palnej. Te oczywiście istnieją, tak samo jak istnieją społeczne koszty posiadania innych niebezpiecznych urządzeń np. samochodów. Dyskusja wyłącznie o społecznych kosztach posiadania broni palnej, oczywiście musi zaprowadzić do wniosku jednego. Broń wywołuje społeczne koszty jej posiadania i te są tragiczne w skutkach.

Posiadanie broni palnej to są również koszty, ale jednak przede wszystkim korzyści płynące z jej posiadania. Tak jak na samochody, niebezpieczne urządzenia, patrzymy nie przez pryzmat kosztów, a korzyści płynących z faktu ich istnienia i masowego wykorzystania. Konieczne jest odwrócenie narracji dotyczącej posiadania broni palnej i przekierowanie jej na społeczne korzyści płynące z posiadania broni palnej. W tym przedmiocie niezwykle cenny głos Andrzeja Zdzitowieckiego, jednego z założycieli Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, który został wyrażony na Konwencji Programowej ROMB.

prezentacja:

Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_01 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_02 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_03 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_04 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_05 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_06 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_07 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_08 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_09 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_10 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_11 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_12 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_13 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_14 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_15 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_16 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_17 Konwencja ROMB AZdzitowiecki 20151205_Strona_18