Cele do realizacji przez posiadaczy broni palnej na rok 2016, moim zdaniem.

Nigdy dotychczas nie czyniłem postanowień noworocznych. Warto chyba jednak zastanowić się nad celami do realizacji w rozpoczętym roku 2016. Jestem przekonany, że nastąpiły już takie zmiany w świadomości społecznej, co do posiadania broni palnej, które pozwalają na owocne planowanie i działanie. Gdy rozpoczynałem kilka lat temu swoją działalność, miałem wrażenie, że przystępuję do orania na ugorze. Dzisiaj to już nie ugór, a ruszona ziemia. Okazało się, że zmiany w społecznym odbiorze posiadania broni palnej następują szybciej niż można było przypuszczać. To zasługa sytuacji w Europie. Ukraina, a teraz islamska wędrówka ludów, działają jak najlepszy nawóz na ruszoną pługiem ziemię. Chwasty jeszcze się pojawiają, ale nawóz zrobi swoje. Nic nie wskazuje, aby miało go zabraknąć… Mamy zatem sprzymierzeńca, jest nim niespokojna sytuacja w Europie.

Aby trwale odwrócić społeczne postrzeganie broni palnej, musi być posiadaczy broni jak najwięcej. Nic tak nie przekonuje jak przykład osobisty. Gdy w 2010 roku zacząłem interesować się pozwoleniem na broń palną, byłem jedyny w swoim kręgu znajomych. Jak zdobywca wdzierałem się do środowiska posiadaczy broni. Dzisiaj sam je tworzę. Nie skłamię gdy stwierdzę, że samodzielnie sprawiłem, iż kilkadziesiąt osób spośród moich znajomych uzyskało pozwolenie na broń. Tak działa to w każdym przypadku. Dzięki mnie kilkadziesiąt osób, dzięki każdemu z nich kolejne kilkadziesiąt i w ten sposób odmienić możemy oblicze tej ziemi. Potrzebna jednak determinacja każdego, kto już dzisiaj posiada pozwolenie na broń. To moim zdaniem cel na najbliższy rok i to cel najważniejszy. Ważniejszy nawet niż cel kolejny, który widnieje już jakiś czas horyzoncie.

Nowe prawo o broni i amunicji, to cel kolejny jaki nieśmiało stawiam do realizacji na rok 2016. Projektowana ustawa już wiele lat jest docierana. Od czasu do czasu otwiera się okno, które pozwala na głośne mówienie o konieczności jej uchwalenia. Ostatnio była w Sejmie w 2010 roku. Niestety nie udało się jej uchwalić. Skutkiem ubocznym procedowania ustawy, była ustawa ze stycznia 2011 roku, ta przełomowa w dziejach Polski od 1939 roku. Teraz, gdy jesteśmy niedługo po wyborach, świta nadzieja na uchwalenie nowego prawa. To cel dla nas wszystkich pożyteczny, choć z istoty rzeczy zajmuje się tym wąska grupa.

Wreszcie cel dotychczas nie artykułowany: Konstytucja! W Sejmie rozpoczyna prace zespół stworzony przez Kornela Morawieckiego, który stawia sobie za cel opracowanie i uchwalenie nowej Konstytucji. Nie sposób dzisiaj ocenić, czy ta praca zakończy się uchwaleniem nowej ustawy zasadniczej. Uważam jednak, że dostęp do broni palnej jest tak istotną dziedziną życia społecznego, że nie może być pominięty w nowej polskiej Konstytucji. Oceniam, że środowisko strzeleckie w Polsce rozwija się na tyle dynamicznie, że jesteśmy w stanie już dzisiaj zabierać głos w tej sprawie. A zatem cel Konstytucja! Domagamy się wpisania prawa do broni palnej dla Polaków w Konstytucji. Uchwalenie nowej Konstytucji zapewne nie nastąpi w 2016 roku, jednak skierowanie uwagi twórców ustawy zasadniczej, na ten ważny problem interesujący Polaków, już na początku społecznej dyskusji jest potrzebne.

Wymieniłem trzy cele, które stawiam sobie na rok 2016 r. Jak wskazałem cel pierwszy jest najważniejszy i mam nadzieję, że to jest dla wszystkich oczywiste. Od realizacji tego cel, zależą kolejne. Bez istnienia dużego społecznego zainteresowania dostępem do broni palnej, ani nowe prawo o broni nie zostanie uchwalone, ani nikt nie pomyśli o wpisania go do Konstytucji. Powodzenie celu pierwszego zależy nie ode mnie, a od każdego z Was. Bez Waszego indywidualnego zaangażowania w realizację tego celu, dwa pozostałe nie zostaną zrealizowane, a dotychczasowe osiągnięcia utracimy. W dążeniu do celu pierwszego nie musimy myć jednej myśli co do celów pozostałych. Nie musimy być tożsami organizacyjne. Musimy mieć jedynie wspólne przekonanie, że posiadanie broni palnej przez Polaków jest dobre dla Polski. Możemy nadal się spierać i ucierać przekonania, ale ten realizujmy zgodnie, z największym wysiłkiem i przekonaniem!

IMG_9535