“Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”, ta zasada w sprawie projektu Prawa łowieckiego okazała się prawdziwa.

kuchc

Jeżeli to stanowisko Marszałka Sejmu zostało zaprezentowane na skutek uwag o których czytam na stronie TV Republika, powielonych za gazeta.pl, to Pan Marszałek najnormalniej w świecie „dał się zrobić w konia”. Na stronie TV Republika pojawiają się następujące zarzuty wobec projektu prawa łowieckiego, powielone za gazeta.pl:

republika2 (1)

 

„Jak informuje serwis Gazeta.pl, wprowadza on nową definicję “broni myśliwskiej”. Od teraz zaliczać się będą do niej także pistolety i rewolwery. Dotąd myśliwi w ramach łowieckiego pozwolenia na broń nie mogli posiadać broni krótkiej. 

Zgodnie z proponowanymi przepisami, by zostać myśliwym nie będzie trzeba przechodzić – dotąd obowiązkowych – testów psychologicznych. Myśliwi są też wyłączeni z okresowych badań lekarskich, którym podlegają inni posiadacze pozwolenia na broń. Dla członków Polskiego Związku Łowieckiego broń jest dostępna od 18., a dla pozostałych obywateli – od 21. roku życia.”

 

Ta treść jest zestawem tez nieprawdziwych, a wplecione w nie informacje prawdziwe są zaprezentowane tak, że pozorują jedynie ich wiarygodność i nadają im charakter skandalu. Moim zdaniem do prezentacji takich „informacji” doszło nie bez udziału świadomości. Czy taką plecionkę fałszu i prawdy można nazwać celowym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd i manipulacją? To oceńcie sami, ja przedstawię fakty.

Pierwsza “informacja”:Jak informuje serwis Gazeta.pl, wprowadza on nową definicję “broni myśliwskiej”. Od teraz zaliczać się będą do niej także pistolety i rewolwery. Dotąd myśliwi w ramach łowieckiego pozwolenia na broń nie mogli posiadać broni krótkiej.”

W projekcie Prawa łowieckiego postuluje się uznanie za broń łowiecką rewolwerów (art. 82 ust. 1 projektu). Jest to postulat już od wielu lat artykułowany przez część środowiska łowieckiego, bazujący na wzorcach zachodnioeuropejskich i wynikający z zasad bezpieczeństwa. Przykładowo w Niemczech myśliwy ma prawo posiadania broni krótkiej. W projekcie prawa łowieckiego zaproponowano uznanie za broń łowiecką rewolwerów, a nie pistoletów, dla dostrzeliwania postrzałka. Postrzałkiem w rozumieniu projektu jest zwierzę łowne ranione w wyniku strzału. Projektowane prawo łowieckie przewiduje możliwość korzystania z rewolwerów o energii pocisku nie mniejszej niż 400 J mierzonej u wylotu lufy wyłącznie do dostrzeliwania postrzałków zwierzyny oraz redukcji drapieżników schwytanych w pułapki żywołowne (art. 82 ust. 10 projektu). Na tle Niemiec aktualna regulacja wyłączająca możliwość dostrzeliwania rannej zwierzyny z broni krótkiej jest anachronizmem i powoduje zagrożenie dla zdrowia myśliwego, a niejednokrotnie i życia. Znane są przypadki szarżujących postrzelonych dzików, przed którymi w warunkach leśnych, z bliskiej odległości, nie sposób bronić się sztucerem. Projektodawcy chcąc wzmóc bezpieczeństwo człowieka, poddani zostali zmanipulowanej krytyce.

Druga “informacja”:Zgodnie z proponowanymi przepisami, by zostać myśliwym nie będzie trzeba przechodzić – dotąd obowiązkowych – testów psychologicznych.”

Badania lekarski i psychologiczne są związane z wydaniem pozwolenia na broń. Projektowane prawo łowieckie nie będzie regulowało niczego co jest związane z wydawaniem pozwoleń na broń palną do celów łowieckich. Przedmiotem projektowanej ustawy są następujące kwestie:

art1lowproj

Zasady wydawania pozwoleń na broń opisane są w ustawie o broni i amunicji. Nie ma ani słowa prawdy w zdaniu „Zgodnie z proponowanymi przepisami, by zostać myśliwym nie będzie trzeba przechodzić – dotąd obowiązkowych – testów psychologicznych”. Badania psychologiczne wymagane są przepisem art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji. Podobnego przepisu w projekcie Prawa łowieckiego być nie może, bo to nie przedmiot tej ustawy. Nie oznacza to wszakże, że takich badań prawo nie wymaga.

Trzecia “informacja”: Myśliwi są też wyłączeni z okresowych badań lekarskich, którym podlegają inni posiadacze pozwolenia na broń.

W formie skandalu i sensacji podaje się następującą nieprawdziwą w istotnej części powyższą „informację”. Po pierwsze jedynie w przypadku pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej oraz ochrony osób i mienia, przepisy ustawy o broni i amunicji wymagają okresowych (co 5 lat) badań lekarskich i psychologicznych. Stanowi o tym jednoznacznie przepis art. 15 ust 4 ustawy o broni i amunicji. We wszystkich pozostałych rodzajach pozwoleń na broń (łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych i innych) badania psychologiczne i lekarskie przechodzi się przy wydaniu pozwolenia na broń. Taki stan prawny trwa od już blisko 13 lat i nie powoduje to żadnych zagrożeń i negatywnych sutków społecznych. Po drugie należy wiedzieć, że Policja (organ wydający pozwolenie na broń) w przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń ma zaburzenia psychiczne, psychologiczne, jest narkomanem lub alkoholikiem, może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym. O tym stanowi art. 15 ust. 5 ustawy o broni i amunicji. W praktyce jest tak, że nadmierna ilość mandatów powoduje skierowanie na takie badania!

Czwarta “informacja”: Dla członków Polskiego Związku Łowieckiego broń jest dostępna od 18., a dla pozostałych obywateli – od 21. roku życia.”

Ta kolejna już „informacja” jest również zwyczajną manipulacją. Po pierwsze przepisy projektowanego Prawa łowieckiego nic na ten temat nie stanowią i stanowić nie mogą, bo to nie przedmiot tej ustawy. Wiek wymagany dla uzyskania pozwolenia na broń jest opisany w ustawie o broni i amunicji i to tej ustawy jest materia. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o broni i amunicjiPozwolenia na broń nie wydaje się osobom niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2. Zasadą obowiązującą również myśliwych jest wiek 21 lat. Od tej zasady jest wyjątek, wyjątek, a nie zasada jak próbują przestawić funkcjonariusze wiadomo jakiej gazety. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o broni i amunicjiNa wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat, jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich. Przepis tej treści obowiązuje prawie już od prawie 13 lat. Dla uzupełnienia dodam, że europejskie standardy, wyrażone w dyrektywie o kontroli nabywania i posiadania broni stanowią, że broń palna może być posiadana przez osoby które mają ukończone 18 lat, a w przypadku broni do celów myślistwa także poniżej tego wieku, pod pewnymi warunkami (art. 5 Dyrektywy).

 

Cóż można powiedzieć na podsumowanie? Wiele “informacji” o projekcie Prawa łowieckiego pojawiło się. Z propagandą trudno jest się mierzyć. Łatwo wpadają w ucho sprytnie zmanipulowane “informacje”, trudno czytać merytoryczną treść zaczerpniętą z przepisów prawa. Dr. Joseph Goebbels wiedział co mówi, gdy z ust tego zbrodniarza padło sławne już stwierdzenie: “Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą“.