Prezentacja projektu ustawy o broni i amunicji.

Projektowana przez stronę społeczną ustawa o broni i amunicji, została zaprezentowana na Konwencji Programowej ROMB w dniu 5 grudnia 2015 r. Prezentacji ustawy dokonał jej autor – prezes Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce, współzałożyciel i pomysłodawca Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, współtwórca najważniejszej po 1939 roku nowelizacji ustawy o broni i amunicji z 2011 roku, redaktor naczelny miesięcznika Strzał – Jarosław Lewandowski.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji projektowanej ustawy. Ustawy, która odrywa się od komunistycznego prawodawstwa lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Prawodawstwa, które wciąż reglamentuje w Polsce dostęp do broni palnej dla praworządnych Polaków. Wskazuję na lata sześćdziesiąte, albowiem wciąż obowiązująca ustawa z 1999 roku jest kopią ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych z 1961 roku. Kopią, która przy wydatnym wysiłku strony społecznej została, na ile to było możliwe, znowelizowana w 2011 roku.

Przedstawiony został projekt nowoczesnej ustawy, w sposób racjonalny regulujący problematykę dostępu do broni palnej. Traktujący dostęp do broni palnej w sposób możliwy do akceptacji, w aktualnym stanie społecznych przekonań społeczeństwa co do zasad posiadania broni palnej w Polsce.

Przedstawiam również prezentację, którą posługiwał się w trakcie wykładu Jarosław Lewandowski,

Download (PDF, 822KB)