Strzelnica w każdej gminie.

Komentarz na dzisiaj (25.01.2016 r.) Nie dawniej niż w ostatni piątek rozmyślałem i prowadziłem zażartą dyskusję o dostępności obiektów sportowych – strzelnic w Polsce. Każdy to przyzna, ze strzelnicami nie jest w Polsce dobrze. Jest ich mało, nie są powszechnie dostępnymi obiektami sportowymi. Pomysł utworzenia strzelnicy sportowej zawsze znajdzie przeciwników. Jakiekolwiek argumenty zawsze można wypowiedzieć. Istnieją strzelnice myśliwskie, nieczęsto dostępne dla osób uprawiających sporty strzeleckie. Nowo powstające strzelnice to wysiłek prywatny lub komercyjnie przedsięwzięcie. Odpowiedzialnie można twierdzić, że obiekty sportowe – strzelnice, z inicjatywy władz samorządowych nie powstają.

Od 2011 roku obserwowany jest znaczy wzrost zainteresowania sportami strzeleckimi. Zainteresowanie to nieustannie wzrasta. Jest to naturalne zjawisko powolnego oswajania się społeczeństwa z możliwością uzyskania pozwolenia na broń, po dziesięcioleciach niemal zupełnego zakazu posiadania broni. Im więcej posiadaczy pozwoleń na broń, tym większe zainteresowania pozwoleniami na broń. Tak to działa. Moim zdaniem jesteśmy w takim momencie, że rozwój sportów strzeleckich może zostać osłabiony, a może i wstrzymany, brakiem strzelnic sportowych.

Za czasów poprzednich rządów powstały stadiony sportowe „Orliki”. O strzelnicach nikt wówczas nie pomyślał. Może czas zacząć o strzelnicach pisać i mówić publicznie. Zjawiska zainteresowania bronią palną i strzelectwem sportowym nie da się zatrzymać. Przyzwolenie na szerszy niż dotychczas dostęp do broni stało się namacalnym zjawiskiem. Moim zdaniem czas na to, aby mocno wyrażać oczekiwanie społeczne budowania strzelnic gminnych. Strzelnica w każdej gminie – nic nie stoi na przeszkodzie aby to hasło zagościło na dobre przestrzeni publicznej.

Technicznie możliwe są przeróżne rozwiązania. Strzelnica nie podlegająca rygorom wojskowym jest obiektem dość prostym w budowie. Prostym to i tanim. W budżecie gminy wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych nie spowoduje deficytu budżetowego, a może sprawić powstanie niezbędnego dla rozwoju strzelectwa obiektu. Strzelnica sportowa to nie tylko korzyść dla sportowców i klubów sportowych, które mogłyby z tym większą intensywnością się rozwijać. Gminna strzelnica sportowa może również stać się niezbędnym zapleczem szkoleniowym dla Policji. O niedostatkach wyszkolenia strzeleckiego policjantów nie trzeba przekonywać. Przypominam, że istniejące straże gminne mają prawo dysponować bronią palną. Do jej bezpiecznego używania niezbędny jest trening strzelecki, właśnie na strzelnicy.

Odbudowa kultury posiadania broni palnej to mozolna praca. Cel, do którego tylko społecznie trudno będzie dotrzeć w racjonalnym czasie. Do jej odbudowy jest niezbędne wsparcie samorządów, te przecież są powołane dla możliwości samo-rządzenia się społeczności lokalnych. Zachęcam do wyrażania wobec gmin takiego stanowiska przez kluby strzeleckie i osoby zainteresowane dostępem do broni palnej. Głos ludu niech zabrzmi w uszach gminnych urzędników.