Rzecz dotyczy broni palnej samoczynnej dla kolekcjonerów.

W listopadzie 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się kolejną odsłoną społecznej walki o praworządność i dążenia do poprawnego stosowania przepisów prawa. Walki z wrogo nastawioną do praworządnych posiadaczy broni palnej Komendą Główną Policji. Na tej niwie społecznej działalności rok 2015 zakończył się kolejnym małym sukcesem. Ten drobny sukces przybliża nas wszystkich do tego, że być może KGP zacznie w końcu stosować prawo jakie wynika z treści ustawy o broni i amunicji. Może w końcu, dzięki takim krokom „proroctwa” Komendy Głównej Policji, objawiające nam to co ustawodawca miał na myśli, odejdą w zatęchłą komunistyczną przeszłość.

Sprawa, jak wynika z tytułu, dotyczy broni palnej samoczynnej dla kolekcjonerów. Stan faktyczny sprawy jest tożsamy ze stanem faktycznym opisanym we wpisie marca 2015 r. Broń palna samoczynna dla kolekcjonerów? Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie bliźniaczej do tej poprzedniej sprawy wydał wyrok, a w uzasadnieniu wyroku jak poprzednio powiada tak:kol1

kol2

Całkiem nieźle brzmi wywód prawny Naczelnego Sądu Administracyjnego. Moim zdaniem jak na tacy podane zostały nam wszystkim argumenty świadczące o racjonalności rozumowania polegającego na tym, że na pewne rodzaje broni palnej samoczynnej możliwe jest uzyskanie pozwolenia na broń palną w celu kolekcjonerskim. Wyrok jeszcze nie jest przełomowy, bo nie został wydany w sprawie o wydanie pozwolenia na broń palną samoczynną w celu kolekcjonerskim. Wyrok jednak jest utrwaleniem stanowiska NSA, że w ramach prawa mieści się myślenie o istnieniu pozwolenia na broń palną w celu kolekcjonerskim, na karabinki samoczynne w kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm oraz pistolety maszynowe w kalibrze od 6 mm do 12 mm.

Niestety z powodów dla mnie nieznanych i zastanawiających, wyrok nie jest dostępny w bazie orzeczeń sądów administracyjnych. Wyrok z marca 2015 r. prezentujący tożsamą argumentację jest tam zamieszczony. Jak to mówią „diabeł ogonem nakrył”. Może to i prawda, bo bój toczymy ze złymi mocami, które za cel mają dbanie o utrzymywanie kultury posiadania broni palnej w Polsce, w stanie zupełnego upadku.

Na szczęście, za zgodą strony postępowania administracyjnego, której wyrok dotyczy zamieszczam poniżej pełną treść orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Download (PDF, 3,74MB)