Projekt ustawy o broni i amunicji przekazany posłom na Sejm RP.

Komentarz na dzisiaj (10.02.2016 r.) Nad ranem wróciłem z Warszawy ze spotkania z posłami Klubu Poselskiego Kukiz’15. Myślę, że nie powinno być tajemnicą to, że projekt ustawy promowany przez ROMB został przekazany posłom klubu Kukiz’15. Przekazaliśmy po to, aby trafił wreszcie do laski marszałkowskiej, jako poselski projekt ustawy.

Wczorajsze wieczorne spotkanie zaplanowane i zorganizowane przez posła Bartosza Józwiaka, miało na celu omówienie przez stronę społeczną założeń projektu oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości co do konkretnych zapisów projektu. Niezwykle merytoryczną prezentację projektu oraz wyjaśnienie wątpliwość, zostało dokonane przez autora projektu Jarosława Lewandowskiego. Przez kolejne dwa tygodnie czekamy jeszcze na ewentualne uwagi do przedstawionego projektu ze strony posłów.

Teraz czas na działanie klubu Kukiz’15. Przedwyborcze deklaracje współpracy z ROMB składał sam poseł Paweł Kukiz oraz inni wówczas kandydaci, a dzisiaj posłowie. Nie ukrywam tego, że ja osobiście, a pewnie i liczne środowisko strzeleckie, liczymy na wypełnienie owych deklaracji. Czy Polakom będzie dany racjonalny dostęp do broni palnej, przestało od tego momentu zależeć od strony społecznej. Wszystko już tylko po stronie posłów na Sejm RP.

Mam nadzieję, że w krótkim czasie się okaże, że możemy liczyć na tych, którzy dzięki naszym głosom zasiedli w ławach sejmowych. Mam nadzieję, że za jakiś czas, na końcu tego korytarza gdzie zwykle czekają dziennikarze, będziemy mogli Polsce ogłosić, że mamy nowe prawo o broni palnej.

IMG_4829