Prawo posiadania broni, a może to moralny i obywatelski obowiązek?

Prawo posiadania broni nie jest przywilejem nadanym przez władzę. Mam nadzieję, że dość racjonalnie we wpisie Czy prawo posiadania broni to przywilej nadany przez ludzką władzę?  uzasadniłem swoje stanowisko. W konsekwencji negacji przywileju pochodzącego władzy, wniosek jawi się inny. Prawo posiadania broni to prawo naturalne, fundament prawa do wolności i życia. Czy to tylko prawo, może warto rozważyć czy jednak nie coś więcej?

Uczestnicząc w seminarium zorganizowanym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, postawiłem dalej idącą tezę. Posiadanie broni to nie tylko naturalne prawo, to obywatelski, moralny obowiązek człowieka. Przekonanie co do słuszności tej tezy nasunęło mi się na skutek zadania sobie kilku pytań.

Czy mam obowiązek dbać o życie własne i moich bliskich?

Czy mam obowiązek obrony Ojczyzny przed wrogiem?

Czy te obowiązki to tylko miłe uchu hasła, czy też może w związku z ich istnieniem jest moralny imperatyw rzeczywistego i skutecznego ich realizowania? Mam obowiązek dbania o bezpieczeństwo własne i mojej rodziny. Mam obowiązek obrony Rzeczypospolitej. Czy to, że tu i teraz widoczne zagrożenie nie istnieje, zwolnić mnie może ze skutecznych przygotowań? Czy przygotowania mają ograniczać się do pozornych zdarzeń? Czy poważnie traktując własne powinności, mogę zaniedbać skutecznych form wypełniania moralnych i obywatelskich obowiązków? Czy prawdzie jest rozumowanie, że skutecznym sposobem obrony siebie, bliski i Ojczyzny jest umiejętność strzelania, a nawet posiadania broni? Na każde takie pytanie mam tą samą sama odpowiedź. Na każde z tych pytań odpowiedziałem sobie: tak.

Ale przecież można mieć i wątpliwości. Czy może, w chwili zagrożenia, lepsze będzie skuteczne z Policją połączenie? Czy naukę strzelania pozostawić wojskowym instruktorom, którzy gdy trzeba nauczą jak celować do Ojczyzny wroga? Czy dbanie o bezpieczeństwo własne i swojej rodziny mam pozostawić innym i wierzyć, że oni lepiej na tym się znają? Czy może bezpieczeństwo jest towarem, którym powinienem kupić? Mój rozum wyklucza pozytywne na te pytania odpowiedzi.

Zadając sobie serię takich pytań, doszedłem do wniosku jednego. Posiadanie broni to nie tylko prawo, to moralny i obywatelski obowiązek każdego, kto poważnie traktuje własne powinności. Powinności obrony Ojczyzny, zapewnienia bezpieczeństwa najbliższych i swojego. Zachęcam do dyskusji. Uważam, że jest konieczna. Stawiam tezę, że prawo do broni, to nie tylko uprawnienie, to moralny obowiązek męża, ojca i obywatela! Obowiązek, którego bym nie sankcjonował karą ale obowiązek, który za sprawą mechanizmów społecznych powinien być dostrzegany.

obowiazek

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV

Processed with MOLDIV