„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…”

Pozwoliłem sobie zatytułowanie mojego wpisu słowami wielkiego kanclerza koronnego Jana Zamoyskiego. Mam nadzieję, że treść wpisu nie będzie dowodziła nadmiernej mojej śmiałości w wykorzystywaniu tych słów gdy uzasadnię to tak. Jan Zamoyski skreślił słowa „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej, w 1600 roku. Akademia została powołana do życia w 1594 roku, a zlikwidowana przez austriackich zaborców w 1784 roku. Akademia to już niestety odległa historia, ale jej budynek wciąż trwa. Przez cztery lata Liceum Ogólnokształcące, które w budynku Akademii Zamojskiej istnieje, było miejscem kształtowania moich przekonań. Te słowa założyciela mojego rodzinnego Zamościa, tkwią w mojej głowie od lat. Mam zatem niezachwiane przekonanie, że w swojej działalności społecznej mam prawo odwołać się do tych właśnie słów.

W dniu wczorajszym prowadziłem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego seminarium poświęcone dostępowi do broni palnej w Polsce. Zaprezentowałem wykład o przyczynach upadku kultury posiadania broni palnej, rozszerzony o aktualne problemy praktyki wykonywania ustawy oraz postulaty środowisk strzeleckich. Zaprezentowałem ułomność postępowań administracyjnych prowadzonych przez wydziały postępowań administracyjnych komend wojewódzkich Policji, ze szczególnym podkreśleniem niebywałej wręcz wulgaryzacji obowiązującego prawa. W moim wystąpieniu nie stroniłem od ocen, odwołania się do wartości, krytyki komunizmu przepoczwarzonego we wszelkiej maści tęczowe lewactwo. Uznałem, że uniwersytet jest miejscem swobodnego wyrażania myśli i motywowania młodego pokolenia do nieskrępowanego patrzenia na naszą polską rzeczywistość.

Prowadzone przeze mnie seminarium zostało zorganizowane przez studentów zrzeszonych w The European Law Student’s Association w ramach Dni Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Pomysł aby na jednym z seminariów pojawiła się tematyka dostępu do broni palnej pojawił się w ankietach studenckich. Zatem to studenci prawa wskazali tematykę dostępu do broni palnej jako godną zainteresowania.

Kultura posiadania broni palnej to nie tylko karabiny, pistolety i umiejętność strzelania. Moim zdaniem to również świadomość prawna i społeczne przekonania, a może przede wszystkim właśnie to. Mówiąc do studentów prawa, prezentując przyczyny obecnego stanu rzeczy, omawiając patologie orzecznictwa administracyjnego mam świadomość tego, że ci młodzi ludzie za jakiś czas będą sędziami, prokuratorami, będą wykonywali inne zawody prawnicze. To ich przekonania i jasne myślenie będzie miało znaczenie. Doświadczenie mnie poucza, że najlepsze nawet prawo zostanie wykrzywione, gdy jego stosowaniem zajmą się ludzie wychowani w przekonaniu, że posiadanie broni jest przywilejem nadawanym przez władzę. Konsekwentnie, nawet najgorsze prawo będzie stosowane mądrze i rozważnie przez tych, którzy będą mieli przekonania ukształtowane w oparciu o rzeczywiste wartości, na których została założona nasza cywilizacja.

elsa.160316

przygotowaniaIMG_5895

budynek Wydziału Prawa i Administracji

IMG_5909