Europejski zakaz posiadania broni – konfiskata bez odszkodowania?

Najnowsze wieści z frontu walki z wrogą naszym cywilizacyjnym wartościom Komisją Europejską. Strona all4shooters.com podaje:

logo

(tłumaczenie M. Stadnicki)

24.03.2016 – Alain Alexis – członek Komisji Europejskiej – 15. marca na posiedzeniu IMCO (Komisja ds Rynku Unijnego oraz Ochrony Konsumenta) po raz pierwszy mówił o konfiskacie broni palnej kategorii B7 bez odszkodowania.

Najnowszy rozdział w długiej i bolesnej historii planowanego unijnego zakazu posiadania broni napisany został 15. marca podczas posiedzenia Komisji ds Rynku Unijnego oraz Ochrony Konsumenta.
Obecnie bada ona propozycje zmian w unijnym ustawodawstwie wytycznych dotyczących broni palnej. Zapytany przez przewodniczącą ww komisji Vicky Ford ten urzędnik KE zadeklarował swe poparcie dla projektu zakazu posiadania broni. Otwarcie przyznał, że nikt nie wie ile broni kat. B7 znajduje się obecnie w legalnym posiadaniu obywateli UE oraz w magazynach producentów oraz sprzedawców. Nie mógł więc podać nawet przybliżonej wys. odszkodowań dla posiadaczy, branży czy jej udziałowców. Zamiast tego wyjaśnił, że Parlament Europejski powinien zaingerować za pomocą “regulacji przejściowych” w celu całkowitego uniknięcia “kwestii odszkodowań”.
Po raz pierwszy KE oficjalnie przyznała, co było już i tak jasne dla każdego, kto uważnie czytał projekt zmian wytycznych dotyczących broni palnej: planowana jest masowa konfiskata bez odszkodowania, rażące naruszenie Art. 17. Europ. Karty Praw Podstawowych (prawo własności) oraz konstytucji prawie wszystkich 28 członków UE.

Zalecenie Komisji by rozważyć konfiskatę broni sportowej (nowoczesnej samopowtarzalnej broni cywilnej wyglądającej jak wojskowa) bez odszkodowania, mogło pochodzić od rządu włoskiego.
Należy on do bezpośrednich zwolenników zakazu posiadania broni palnej i wyraził to w styczniu w Dossier nr 35 włoskiego senatu.
Jak podkreśla Vicky Ford, temu projektowi brak oszacowania możliwych skutków społecznych, gospodarczych i ekologicznych wszelkich inicjatyw KE. Oczywiste jest, że takich szacunków celowo się unika, gdyż skutecznie zniweczyły ten projekt.

KE oraz rządy narodowe popierają unijny zakaz posiadania broni oraz dodatkowe ograniczenia ustawowe dla legalnych posiadaczy broni palnej bez przejęcia politycznej odpowiedzialności za obywateli i swoich wyborców (najbardziej popierają to rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Włoch). Są one świadome tego, że w przypadku konfiskaty broni bez odszkodowania samo opracowanie procedury – konfiskaty, składowania, transportu oraz zniszczenia broni, które muszą być nadzorowane oraz dokumentowane, z gospodarczego punktu widzenia z powodu wysokich kosztów jest to niewykonalne.

Ponadto trzeba odczekać, czy państwa członkowskie będą w stanie powstrzymać falę procesów sądowych, skarg zbiorowych oraz procesów przed sądami konstytucyjnymi poszczególnych państw oraz przed sądem unijnym, które najprawdopodobniej nastąpią po przyjęciu i wprowadzaniu w życie projektu europejskiej ustawy o zakazie posiadania broni palnej.

Komisje PE IMCO oraz LIBE spotykają się obecnie z szeroką opozycją przeciwko zakazowi posiadania broni. Ocena i dyskusja nad projektem i wszystkich z tym związanych zmian będą planowo kontynuowane przynajmniej do czerwca 2016; ostateczna decyzja zostanie uchwalona przypuszczalnie jesienią.

 

logo