Czyny mówią głośniej niż słowa, ale i słowa obrazują zamiary.

Czyny mówią głośniej niż słowa, ale i słowa obrazują zamiary. Czytaj. →


Kiedy zmienimy polskie prawo o broni na nowe?

Kiedy zmienimy polskie prawo o broni na nowe? Czytaj. →