Czyny mówią głośniej niż słowa, ale i słowa obrazują zamiary.

Prawo do obrony własnej jest pierwszym prawem natury. W przypadku większości rządów jak najściślejsze jego krępowanie było przedmiotem rozmyślań władców. Gdziekolwiek na świecie utrzymywana jest w pogotowiu stała armia, a posiadanie i noszenie broni przez ludzi zakazywane jest pod byle pretekstem, tam wolność – o ile nie została już całkowicie unicestwiona – znajduje się na krawędzi zgładzenia. St. George Tucker

 

Najgłupszym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, byłoby zezwolenie podległym nam rasom na posiadanie broni. Historia pokazuje, że wszyscy zdobywcy, którzy pozwolili podbitym ludom nosić broń, przygotowali tym samym grunt pod swój własny upadek. (…) Zatem nie zezwalajmy tubylcom na formowanie jakichkolwiek oddziałów milicji. Adolf Hitler

 

Państwa członkowskie powinny podjąć odpowiednie kroki by zakazać nabywania i posiadania broni palnej i amunicji należącej do kategorii A oraz zniszczyć broń palną i amunicję zatrzymaną w wyniku naruszenia niniejszego przepisu. Komisja Europejska


 

Jaką nam przyszłość przygotowuje europejska biurokracja? Po powyższych słowach oceńcie to sami. Moim zdaniem to dziecinnie proste wnioskowanie. Obojętność jest w tej sprawie także przewinieniem, bo ci co miecza nie noszą, też od niego mogą zginąć. Ostrzegam was Polacy, europejscy ideolodzy lewicowej utopii przygotowują ostateczne rozwiązanie. Pamiętajcie o historii rozwiązania kwestii Żydów, Hitler na kilka lat wcześniej im też zakazał posiadania broni…