Podejmijmy wspólny wysiłek zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o broni i amunicji.

Od dłuższego już czasu toczy się w środowiskach strzeleckich dyskusja nad kształtem nowej ustawy o broni i amunicji oraz o sposobie na to, aby stała się prawem. Niezwłocznie po wyborach Ruch Obywatelski Miłośników Broni przystąpił do inicjatywy przedstawienia projektu przygotowanego przez Fundację Rozwoju Strzelectwa w Polsce posłom. Podjęliśmy próbę wprowadzenia projektu ustawy pod obrady Sejmu na różne sposoby. Do dnia dzisiejszego projekt nie jest niestety drukiem sejmowym. Nie zaniechamy tych prób, wciąż przecież nam na nich zależy. Klub poselski Kukiz’15 dysponuje naszym projektem, ma otwartą drogę złożenia go do laski marszałkowskiej. Wewnątrz PiS sprawy na tyle dojrzały, że w MSWiA powstał zespół, na nasz projekt zwrócono uwagę.

Pojawiła się nowa inicjatywa, tym razem pozaparlamentarna. Przemysław Wipler zdecydował skorzystać z naszego projektu i podjąć wysiłek uczynienia go obywatelskim projektem ustawy. Zawiązanie komitetu inicjatywy ustawodawczej nastąpi jesienią, do czego czasu będą zbierane podpisy. Pomyślałem zatem, że możemy spróbować jeszcze z innej strony. Wymiana ustawy obowiązującej na nową jest koniecznością odrzucenia wciąż obowiązującego komunistycznego prawa. Nie możemy pod żadnym pozorem zgadzać się na stan obecny, gdy na 100 Polaków mamy 1 egzemplarz broni. Nasi sąsiedzi tuż po upadku tzw. komuny podjęli wysiłek odbudowy tego co komunizm zniszczył zbrodniczymi dekretami. My Polacy, wielki Naród w Europie, jesteśmy wciąż bezbronni i zupełnie rozbrojeni. Powinnością państwa jest budować silną armię, powinnością nas zwykłych Polaków jest w milczeniu się zbroić.

W związku z tym uznałem, że obywatelski projekt ustawy o broni i amunicji z wykorzystaniem promowanego przez ROMB projektu, nie jest przedsięwzięciem politycznym. Na tą sprawę nie patrzę profilem partyjnym tym bardziej, że z żadną partią nie będąc związany mam być sprawozdawcą projektu ustawy. Idea zmiany ustawy o broni i amunicji jest przecież polską racją stanu, dziejową koniecznością dla której warto podjąć czasem kompromisy. Wsparcie tej inicjatywy traktujcie jako wyraz determinacji w dążeniu do dobrej zmiany.

Wzywam i proszę wszystkich do zaangażowania się w zbieranie podpisów, z poświęceniem wartym lepszej sprawy. Zachęcam wszystkich, bez względu na wyznawane poglądy i przekonania, do wsparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i aktywnego namawiania do niej innych. To jest przecież możliwość wyrażenia głosu obywatelskiego o konieczności zmiany złego na lepsze prawo.

Tekst projektu ustawy:

Download (PDF, 244KB)

Lista do zbierania podpisów:

GDE Error: Requested URL is invalid

 

Listy z podpisami można wysyłać również do mnie na adres: Andrzej Turczyn ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin.

 

Wątpiącym można pokazać, a i samemu warto zapoznać się z tym opracowaniem doktora Macieja Gurtowskiego:

Download (PDF, 398KB)

 

dobroni_mniejszepoglzmn