Jak zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o broni i amunicji.

Wczoraj pisałem o tym z jakiego powodu warto zaangażować się w obywatelską inicjatywę ustawodawczą na rzecz uchwalenia ustawy o broni i amunicji. Powinnością nas zwykłych Polaków jest w milczeniu się zbroić.

Dzisiaj kilka moich uwag technicznych o samej zbiórce podpisów.

Projekt, który jest przedmiotem zbiórki podpisów ma następującą treść:

Download (PDF, 244KB)

 

Podpisy zbierać należy na następującym wykazie osób, które udzielają poparcia projektowi ustawy:

GDE Error: Requested URL is invalid

 

  • każda rubryka powinna być wypełniona;
  • w rubryce adres zamieszkania należy wskazać adres zgodny z dowodem tożsamości;
  • należy bardzo dbać o to aby wykaz był wypełniany pismem czytelnym, najlepiej drukowanymi literami;
  • rubryce podpis osoba wspierająca projekt powinna złożyć własnoręczny podpis, w sposób jaki zwykle się podpisuje;

 

Wypełnione listy należy wysyłać na adres wskazany na liście lub na mój adres: Andrzej Turczyn ul. Zwycięstwa 46/4D, 75-038 Koszalin. Listy, które zostaną do mnie przekazane ja przekażę dalej.

 

Podpisy można zbierać np. na zawodach strzeleckich, wystawach broni czy na każdej imprezie strzeleckiej w jakiej uczestniczycie. Warto mieć kilka list do zbierania podpisów w zapasie i przekazać osobom, które samodzielnie udzielając poparcia zadeklarują wsparcie przy zbiórce podpisów.

Namawiajcie innych do zbierania podpisów, nie do wszystkich przecież informacja o możliwości udzielenia poparcia dotarła. Im więcej rąk do pracy, tym szybciej osiągniemy sukces.

 

Na zwrotne adresy, z których będę otrzymywał wykazy podpisanych osób, będę wysyłał gadżety ROMB, które będą dostępne. Aktualnie mam smycze, naklejki, ulotki informacyjne o stowarzyszeniu.

Po zebraniu odpowiedniej ilości podpisów, jesienią zostanie zarejestrowany w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Prawo do broni”. Wówczas jeszcze trzeba będzie zebrać podpisy, tak aby było ich jak najwięcej.

 

dobroni_mniejszepoglzmn