Karabinek Beryl dla Wojska Polskiego.

Defence24.pl: Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o zamówieniu w trybie tzw. “wolnej ręki” dostawy karabinków szturmowych 5,56 mm wz. 96 Beryl i karabinków 5,56 mm wz. 96 Mini Beryl. Obejmie ona łącznie ponad 26 tys. sztuk broni obu typów.

Inspektorat Uzbrojenia opublikował ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości, w ramach którego poinformował o udzieleniu zamówienia bez uprzedniej publikacji na dostawę karabinków szturmowych 5,56 wz. 96 Beryl i karabinków 5,56 wz.96 Mini Beryl. Dostawa ma zostać wykonana w latach 2016-2019, obejmie ona dostawę 17621 kompletów karabinku szturmowego Beryl i 8400 kompletów karabinka Mini Beryl. Wykonawcą zamówienia jest Fabryka Broni “Łucznik”-Radom Sp. z o.o. Obecnie trwają jeszcze ustalenia dotyczące szczegółów zamówienia, w tym kwoty kontraktu.

Zgodnie z komunikatem Inspektoratu decyzja o zakupie została podjęta bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu ze względu na spełnianie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z 13.7.2009 w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy, i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Zastosowano więc regulacje, pozwalające na wyłączenie zamówienia spod wymogów Prawa Zamówień Publicznych.

 Siły Zbrojne RP używają bowiem wymienionych wyżej broni od 1998 r., jest ona produkowana przez tylko jednego producenta – Fabrykę Broni Łucznik-Radom, a zmiana wykonawcy wiązałaby się do uzbrojenia broni o innych właściwościach technicznych, z czym związane byłyby nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w utrzymaniu i użytkowaniu.

Dodatkowo skomplikowałoby to obsługę sprzętu, gdyż wiązałoby się z koniecznością rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia, obsług, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów.

(źródło Defence24.pl)