Policjanci z Bydgoszczy opisali na stronie komendy własne przestępstwo.

Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy pojawiło się ogłoszenie o treści:

kpmbydgoszcz

 

Z opisu stanu faktycznego wynika, że mężczyźnie postawiono zarzut posiadania repliki XIX wiecznej broni palnej czarnoprochowej, rozdzielnego ładowania. Zabezpieczenie prochu czarnego, ołowianych kul oraz osprzętu, jednoznacznie świadczy, że mężczyzna posiadał broń o której mowa w art. 11 pkt 10 ustawy o broni i amunicji.

Zgodnie z art. 11 pkt 10 ustawy o broni i amunicji Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni. Posiadanie repliki rewolweru XIX broni jest w Polsce możliwe bez konieczności posiadania jakiegokolwiek pozwolenia na broń. Ten stan prawny obowiązuje już niemal 12 lat.

Wszystko wskazuje zatem na to, że policjanci opisali własne przestępstwo nadużycia uprawnień, opisane w art. 231§1 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prokuratura jak najszybciej powinna postawić odpowiedzialnym za bezpodstawne oskarżenie policjantom, zarzutów z art. 231§1 kodeksu karnego. Nieznajomość prawa lub celowe zastraszanie legalnych posiadaczy broni palnej, szczególnie w przypadku podejmowania takich działań przez policjantów, powinno być szczególnie napiętnowane.

Zachowanie zaś strzelającego można rozważać jednie w kategorii wykroczenia opisanego w art 51 ust. 2 pkt 11 ustawy o broni i amunicji, tj. używanie w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami.