Mobilna strzelnica z Tarnowa dla karabinków. „Oferta wsparcia szkoleń OT”.

(defence24.pl) Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. zmodyfikowały opracowaną wcześniej kontenerową strzelnicę, dzięki czemu będzie mogła być używana również do ćwiczeń z karabinkami szturmowymi 5,56 mm Beryl i Mini-Beryl. Przedstawiciele spółki wskazują, że może ona ułatwić szkolenia sił Obrony Terytorialnej. Nasz produkt powstał między innymi właśnie z myślą o formowanych wojskach OT – mówi w rozmowie z Defence24.pl Mariusz Rusnak, Kierownik Działu Systemów Kontenerowych Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A.

Kontenerowa strzelnica z ZM Tarnów pierwotnie była przeznaczona do wykonywania strzelań z pistoletów kalibru do 11,43 mm i pistoletów maszynowych 9 mm. Konstruktorzy wprowadzili jednak zmianę technologii materiałów, pozwalającą obecnie na prowadzenie ognia z karabinków szturmowych kalibru 5,56 mm, a więc docelowego kalibru indywidualnej broni strzeleckiej w Wojsku Polskim.

W ostatnich latach w Polsce zamknięto wiele strzelnic, między innymi z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, szczególnie w obszarach zurbanizowanych. Obecnie zakłada się formowanie kompanii obrony terytorialnej w każdym powiecie, i tam też ma być realizowana większość ich ćwiczeń. Nasz produkt powstał między innymi właśnie z myślą o formowanych wojskach OT. Strzelnica kontenerowa, dostosowana do kalibru 5,56×45 mm pozwoli na prowadzenie szkoleń z broni strzeleckiej relatywnie niewielkim kosztem, zakup jednego tego typu urządzenia to około milion złotych.

Mariusz Rusnak, Kierownik Działu Systemów Kontenerowych Zakładów Mechanicznych Tarnów

W ostatnich latach w Polsce zamknięto wiele strzelnic, między innymi z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, szczególnie w obszarach zurbanizowanych. Obecnie zakłada się formowanie kompanii obrony terytorialnej w każdym powiecie, i tam też ma być realizowana większość ich ćwiczeń. Nasz produkt powstał między innymi właśnie z myślą o formowanych wojskach OT. Strzelnica kontenerowa, dostosowana do kalibru 5,56×45 mm pozwoli na prowadzenie szkoleń z broni strzeleckiej relatywnie niewielkim kosztem, zakup jednego tego typu urządzenia to około milion złotych

mobilna strzelnica

Fot. ZM Tarnów.

Jak zaznacza w rozmowie z Defence24.pl Kierownik Działu Systemów Kontenerowych Zakładów Mechanicznych Tarnów Mariusz Rusnak, zmiany zostały wprowadzone między innymi z myślą o szkoleniu formowanych wojsk Obrony Terytorialnej. Większość ćwiczeń pododdziałów, obecnych w każdym powiecie ma być bowiem realizowana na miejscu, jednak liczba dostępnych strzelnic jest obecnie mocno ograniczona, o czym mówił w marcu w Sejmie pełnomocnik MON ds. OT dr Grzegorz Kwaśniak.

Strzelnice. To kolejny problem infrastrukturalny. To są kolejne kilkunastoletnie, albo nawet kilkudziesięcioletnie zaniedbania. Będziemy korzystali ze strzelnic istniejących przy jednostkach wojskowych. W większości strzelnice są. Oczywiście, jest ich niewiele. Średnio biorąc w województwie znajdą się 2, 3, a może 4 strzelnice. Oczywiście, to jest mało, ale tutaj nie ma innego wyjścia. Proces budowy strzelnicy to na pewno 3-4 lata i kilkanaście milionów złotych. Wszystko to pieniądze i czas.

dr Grzegorz Kwaśniak

W rozmowie z Defence24.pl Mariusz Rusnak, podkreśla że wykorzystanie strzelnic kontenerowych pozwoliłoby na realizację szkoleń strzeleckich z broni indywidualnej na miejscu. Ponadto, mogą one być przemieszczane, dzięki czemu może z nich korzystać wiele jednostek.

Zwracam uwagę, że strzelnica kontenerowa jest przewoźna, przez co z jednego tego typu urządzenia mogłoby korzystać na przykład wymiennie kilka pododdziałów. Obecnie dostosowaliśmy strzelnicę do kalibru 5,56 mm – docelowego kalibru indywidualnej broni strzeleckiej w Wojsku Polskim. Gdyby jednak zaszła potrzeba przystosowania jej karabinków systemu Kałasznikowa, jesteśmy otwarci na zapotrzebowanie ze strony Zamawiającego. Jednakże, szkolenie z broni zespołowej, jak np. karabiny maszynowe PK/PKM czy UKM-2000 musi odbywać się w oparciu o bardziej rozbudowaną infrastrukturę.

Mariusz Rusnak, Kierownik Działu Systemów Kontenerowych Zakładów Mechanicznych Tarnów

Zmodyfikowana strzelnica z Tarnowa zostanie dodatkowo wydłużona o 12,5 metra. Natomiast dzięki zastosowaniu multimedialnego trenażera odległość strzelania – zarówno amunicją bojową, jak i za pomocą laserowych systemów symulacyjnych może zostać optycznie wydłużona do dwustu metrów. Ponadto, jak wskazują przedstawiciele spółki, zawarte rozwiązania pozwalają na tworzenie prawidłowych nawyków posługiwania się bronią, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

mobilna strzelnica

Fot. ZM Tarnów.

Dzięki zastosowaniu systemów zobrazowania i oprogramowania strzelnica daje możliwość szkolenia prowadzenia ognia do celów stacjonarnych i ruchomych, a także do aktywnych obiektów. Ponadto, przedstawiciele służb będą mogli wprowadzać zmiany w programach szkolenia, stosownie do zapotrzebowania.

Wreszcie, obiekt jest przystosowany do treningu strzelania z wykorzystaniem systemów noktowizyjnych, jak monokulary MU-3M z PCO S.A. Posiada też system płynnej regulacji oświetlenia, istnieje możliwość zastosowania replik broni z imitacją odrzutu. Wyposażenie strzelnicy daje możliwość przerywania lub powtarzania wyświetlanych scen przez prowadzącego zajęcia, a także nagrywania obrazu szkolenia strzeleckiego. System został opracowany z uwzględnieniem doświadczeń, przekazywanych przez instruktorów wyszkolenia strzeleckiego – zarówno z sił zbrojnych, jak i służb mundurowych. Może być wykorzystywany również przez użytkowników cywilnych, także do ćwiczeń strzelania sportowego (precyzyjnego).

mobilna strzelnica

Fot. ZM Tarnów.

Kontenerowa strzelnica oferowana przez ZM Tarnów S.A. posiada certyfikaty bezpieczeństwa, zarówno na kulochwyty jak i zastosowane rozwiązania techniczne.Moduł nawiewno-grzewczy strzelnicy wyposażony jest zaś w klimatyzacyjną jednostkę chłodniczą z wykorzystaniem układu pompy ciepła. Ma to przyczynić się do ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz emisji dwutlenku węgla.

Przedstawiciele producenta wskazują, że zakup kontenerowych strzelnic mógłby przyczynić się nie tylko do rozszerzenia możliwości szkoleń Sił Zbrojnych, ale też służb mundurowych, czy nawet zwiększenia ogólnej świadomości i zdolności posługiwania się bronią przez polskich obywateli. Ewentualne pozyskanie strzelnic z przeznaczeniem do szkolenia kompanii OT rozlokowanych w powiatach mogłoby się wiązać z udostępnieniem ich np. dla funkcjonariuszy terenowych komórek policji, otwierając drogę do podniesienia poziomu wyszkolenia strzeleckiego tej formacji – tym bardziej, że jednym z rozważanych wariantów miało być przechowywanie części uzbrojenia wojsk obrony terytorialnej w komendach powiatowych.

mobilna strzelnica

Fot. Zakłady Mechaniczne Tarnów/Materiały prasowe

Poseł Kukiz’15 Norbert Kaczmarczyk rozpoczął zbieranie podpisów pod petycją, aby strzelnica kontenerowa została zakupiona dla każdego z powiatów. Miałoby to służyć między innymi lepszemu przygotowaniu obywateli w świetle zagrożeń związanych z konfliktami na Bliskim Wschodzie czy na Ukrainie. Poprawiona zostanie świadomość obywateli, lepsze będą ich umiejętności posługiwania się bronią, a co za tym idzie zdolność do obrony i bezpieczeństwo Polski. Jest to także ogromna szansa dla Zakładów Mechanicznych w Tarnowie i Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która powinna dostarczać rozwiązania i uzbrojenie dla obrony terytorialnej. Inicjatywę poparł też prezes stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Grzegorz Matyasik.

(źródło defence24.pl)