Rosyjska telewizja ujawniła użycie bomb zapalających w Syrii.

(defence24.pl) Rosyjskie lotnictwo w Syrii bombarduje rejon Aleppo kasetowymi bombami zapalającymi. Co ciekawe, fakt ten był sugerowany przez wielu obserwatorów z organizacji humanitarnych, ale został on przypadkowo potwierdzony przez telewizję Russia Today. Na jednym z nagrań widać wyraźnie oznaczenia typu bomb kasetowych podwieszonych pod samolotem Su-34 w bazie Chmejmin.

rus2

Relacjonując wizytę w Syrii ministra obrony Siergieja Szojgu, słynna rosyjska anglojęzyczna telewizja Russia Today pokazała pilota przygotowującego swoją maszynę do kolejnego lotu bombowego w rejonie Aleppo. Na podwieszonych pod kadłubem bombach można z łatwością odczytać oznaczenie typu: RBK-500 ZAB-2.5SM. Dzięki temu udało się jednoznacznie potwierdzić, że rosyjskie lotnictwo nie tylko używa w Syrii bomb kasetowych, ale są one wypełnione ładunkami zapalającymi, zdolnymi przepalić kilkumilimetrową blachę stalową.

Rozszyfrowując oznaczenia zapisane na bombie otrzymujemy pełną, niepodważalną informację. RBK-500, to rodzina lotniczych bomb kasetowych występujących w wielu odmianach, których maksymalna masa nie przekracza 500kg. Wewnątrz mogą znajdować się różne rodzaje subamunicji: odłamkowe, zapalające a nawet przeciwpancerne głowice kumulacyjne. Istnieje też wersja RBK-500U, która jest dostarczana pusta i może być napełniona przez użytkownika jednorodnym lub mieszanym ładunkiem pocisków.

Skrót ZAB-2.5SM informuje nas, że ładunkiem są bomby zapalające rodziny ZAB-2.5. Są to ładunki o masie 2,7kg i budowie warstwowej. W skład tej subamunicji wchodzi kilka rodzajów substancji zapalających, w tym również tak zwany termit (mieszanka tlenków żelaza i glinu), który pali się w bardzo wysokiej temperaturze, sięgającej nawet 4 tys. stopni Celsjusza. Dzięki temu bomby ZAB-2.5SM są w stanie przepalić np. blachę stalową grubości 6-8mm lub spowodować zapłon wszelkich materiałów palnych.

rus3

Użycie tego typu amunicji, zwłaszcza w bombardowaniu miasta, takiego jak Aleppo, to poważne naruszenie Konwencji Genewskiej. Jest w niej literalnie zapisany zakaz użycia zapalającej amunicji lotniczej przeciwko obiektom wojskowym znajdującym się w rejonach skupienia osób cywilnych, niezależnie od okoliczności (oraz oczywiście całkowity zakaz użycia amunicji zapalającej przeciwko ludności cywilnej, obiektom cywilnym bądź też poszczególnym obiektom cywilnym).Za broń zapalającą uznaje się – jak podaje PCK – “broń lub amunicję, która zasadniczo przeznaczona jest do powodowania pożarów obiektów lub oparzeń osób wskutek działania płomieniowego lub cieplnego albo obu jednocześnie, wywołanych przez reakcję chemiczną substancji przeniesionych do celu”, zapalające ładunki kasetowe spełniają tą definicję.

Większość państw zachodniej Europy całkowicie zrezygnowało z wszystkich form amunicji kasetowej, podczas gdy Rosja nie ma oporów wobec jej stosowania nawet w terenie zurbanizowanym. Co więcej, jak widać używana jest nie tylko amunicja przeciwpancerna, mogąca powodować ryzyko niewybuchów ale z założenia skierowana przeciwko pojazdom, ale też zapalająca.

Dotąd trudno było wskazać kto dokładnie używa amunicji zapalającej w Syrii.  Mimo doniesień z wielu rejonów kraju o charakterystycznym „ognistym deszczu”, typowym dla użycia amunicji zapalającej-kasetowej, która rozcala się w powietrzu, nie można było nikomu tego jednoznacznie udowodnić. Mógł to potencjalnie być efekt działania artylerii Asada albo rebeliantów, lotnictwa rosyjskiego, syryjskiego lub jednego z krajów walczących z ISIS. Dziś sami Rosjanie, choć mimowolnie, przyznali się do winy. Co stanie się dalej? Prawdopodobnie nic. Rosjanie nadal będą ignorować fakt, że łamią prawo prowadząc działania wojenne. Światowa opinia publiczna będzie oburzona, politycy pozostaną obojętni a ludzie w Syrii nadal będą ginąć od tej broni.

(źródło defence24.pl)


Krótki komentarz. Od samego początku rosyjskiej interwencji zbrojnej w Syrii istniało podejrzenie, że rzeczywistym celem rosyjskich akcji bojowych nie są bojownicy ISIS, a polityczna opozycja Baszala Al Asada. Aleppo to bastion walczącej opozycji z reżimem Asada. Sukcesy w walce rosyjskich sił zbrojnych w Syrii ograniczają się wyraźnie do walki z przeciwnikami Asada. Rosyjska propaganda w Polsce oczywiście interwencję w Syrii prezentowała jako akcję podjętą przeciwko państwu ISIS, czyniąc z Rosji ostoję walki cywilizowanego świata z islamskimi barbarzyńcami.

Prawda jednak powoli zaczyna wyglądać zza ognia wzniecanego bombami zapalającymi spadającymi na cywilną ludność Aleppo. Miało być tak pięknie, a jest jak zwykle… wojna trwa. Piszę o tym podejmując próbę małego choćby pokazania twarzy putinowskiej Rosji, odkłamania tak bardzo zakłamanego w Polsce oblicza władzy w tym nieszczęsnym kraju.

rus1