Prezydent Czech za szerszym dostępem do broni palnej.

Prezydent Czech Milosz Zeman stwierdził, że w związku z zagrożeniem terrorystycznym obywatele powinni mieć ułatwiony dostęp do broni.

Wcześniej występowałem przeciwko szerokiemu dostępowi do broni. Po ostatnich atakach zmieniłem jednak zdanie – powiedział Zeman mając na myśli ataki terrorystyczne w europejskich miastach,

Zeman zauważył, że ludzie posiadający licencję na broń powinni ją traktować nie tylko jako „pamiątkę” lub gadżet ale także powinni być gotowi jej użyć.

Wcześniej prezydent Czech mówił także, że uważa masową integrację muzułmanów w krajach wschodniej Europy za niemożliwą.

(źródło kresy.pl)


Krótki komentarz. Okazuje się, że zmiana w myśleniu polityków jest możliwa. Przychodzi na skutek własnej refleksji nad zjawiskami świata lub jest wynikiem słuchania oczekiwań społecznych. W Polsce na zmianę czekamy. Jestem przekonany, że mamy możliwość wpływu na zaistnienie oczekiwanej przez nas zmiany. Wyrażanie swego stanowiska przez środowiska społeczne to jedna z dopuszczalnych form pokazywania politykom na jakie działania od nich czekamy. Fundacja Ad Arma zaproponowała wysyłanie listów do Prezydenta RP z pytaniem o to, kiedy pan Prezydent wesprze szerszy dostęp do broni Polaków. Piszmy, to bardzo dobra akcja. Ja zamierzam jeszcze dzisiaj wysłać do Prezydenta list o poniższej treści. Bardzo Was zachęcam do pisania. Warto, z pojedynczych głosów tworzy się wołanie społeczne. Nie jest prawdą, że jeden głos nic nie znaczy, znaczy bardzo wiele!

Szanowny Panie Prezydencie!

listy@prezydent.pl

Jako obywatel Rzeczpospolitej, Polak z krwi i kości, wyrażam opinię o pilnej konieczności zmiany w Polsce zasad dostępu do broni palnej. Polacy, na skutek okupacji niemieckiej i sowieckiej, są jednym z najbardziej rozbrojonych społeczeństw na świecie. Stan skrajnego rozbrojenia Polaków utrzymywany był przez komunistów bardzo pieczołowicie, ale tylko dla Polaków. Towarzysze ubecy, esbecy, milicjanci, ci cieszyli się i wciąż cieszą swobodą posiadania broni. Niezwykle patologiczne przepisy prawa utrzymywane są do dzisiaj. Obecna ustawa o broni i amunicji z 1999 r. to dość wierne odwzorowanie komunistycznej ustawy z 1961 roku.

W polski patriotyzm na stałe wpisane jest zamiłowanie do  broni palnej, a przedwojenna maksyma Być dobrym strzelcem to pierwszy obowiązek nie tylko żołnierza, ale każdego obywatela Rzeczypospolitej, wciąż w Polsce jest zaniedbywana. Przed wojną mawiano, że ucząc się strzelać ćwiczymy oko i dłonie w obronie Ojczyzny. Nie uda się nam odbudować dawnej siły Rzeczypospolitej, bez odbudowania kultury posiadania broni palnej w Polsce. To zaś przy obecnych przepisach prawa nie jest możliwe. Konieczna jest pilna w tym zakresie zmiana.

Proszę aby zechciał się Pan zainteresować społecznymi postulatami zmierzającymi do racjonalnej zmiany prawa o broni palnej w Polsce. Moim zdaniem słuszne postulaty prezentuje środowisko skupione w stowarzyszeniu Ruch Obywatelski Miłośników Broni.

prezydent