Z kodeksu karnego trzeba wyrzucić zapisy o tzw. mowie nienawiści. Projekt gotowy przedstawiam do wykorzystania.

Z kodeksu karnego trzeba wyrzucić zapisy o tzw. mowie nienawiści. Projekt gotowy przedstawiam do wykorzystania. Czytaj. →


Trwa procedura w Urzędzie Patentowym RP, zmierzająca do objęcia prawem ochronnym znaku słowno-graficznego “ROMB”.

Trwa procedura w Urzędzie Patentowym RP, zmierzająca do objęcia prawem ochronnym znaku słowno-graficznego “ROMB”. Czytaj. →