Trwa procedura w Urzędzie Patentowym RP, zmierzająca do objęcia prawem ochronnym znaku słowno-graficznego “ROMB”.

Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni złożyło w Urzędzie Patentowym RP wniosek o zastrzeżenie znaku słowno-graficznego, będącego oficjalnym znakiem Stowarzyszenia.

Trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym RP zmierzające do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Ogłoszenie o zgłoszeniu znaku do rejestracji, zostało opublikowane 6 lipca 2015 r.

Aktualnie znak korzysta już z ochrony tymczasowej. Stowarzyszenie oczekuje na wydanie świadectwa ochronnego.

ROMB logo flaga FINAL