Poseł Stanisław Pięta o kulturze posiadania broni palnej w Polsce.

Poseł Stanisław Pięta dzisiaj w komentarzu zamieszczonym na Facebook wyraził swoje stanowisko w istotnej dla mnie sprawie. Ta sprawa to dostęp do broni palnej. Te słowa budzą nadzieję.

spieta

Nigdy dotychczas nie odnotowałem tak jednoznacznych słów posła sprawującej władzę partii, w sprawie dostępu do broni palnej w Polsce. Zwróćcie uwagę na ten fakt. Pomimo medialnej antypisowskiej propagandy ja wciąż wierzę, że pod rządami PiS nastąpią dobre zmiany. Pisałem już o tym, że nie ma podstaw poddawania się antypisowskiej propagandzie. Fakty przemawiają inaczej niż słowa.

Sam chciałbym aby zmiany postępowały szybciej i bardziej stanowczo, aby jednoznaczne deklaracje padały także z ust członków rządu. Po latach poprzedniej niemocy myślę, że warto jeszcze poczekać na dobre zmiany.

Tak czy inaczej, Panie pośle proszę pamiętać, my Polacy czekamy!