Odpowiedź z MON na pismo Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni.

Pod koniec czerwca 2016 roku wysłałem do Ministra Obrony Narodowej pismo z projektem ustawy o broni i amunicji, z prośbą o łaskawe zainteresowanie. Zawiadamiałem o tym we wpisie Macierewicz: Brexit nie będzie miał wpływu na decyzje dotyczące NATO. Długo czekałem na odpowiedź, ale w końcu nadeszła. W piśmie z dnia 9 sierpnia 2016 r. w imieniu ministra odpowiedzi udzielił pan Bartosz Kownacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

pi.MON.90816

Uważna analiza odpowiedzi wskazuje, że jest to odpowiedź na moje pismo, jednak odpowiedź zupełnie nie na temat… Wysłałem do MON projekt ustawy o broni i amunicji, prosząc o zainteresowanie projektem, jako proponowaną nową formą reglamentacji dostępu do broni palnej. Wskazałem w piśmie, że Polska potrzebuje przepisów określających zasady dostępu do broni dla praworządnych, pełnoletnich i zdrowych na umyśle obywateli, którzy mogliby w ten sposób nabywać umiejętności potrzebnych dla obrony swojej Ojczyzny.

Otrzymana odpowiedź dotyczy czegoś o czym zupełnie nie wspominałem, a nawet czegoś co zupełnie nie jest materią projektu ustawy o broni i amunicji, a mianowicie zasad przechowywania broni przez żołnierzy Obrony Terytorialnej. Odnotowuję to z nieukrywanym zdziwieniem i rozczarowaniem. Prezentujemy naprawdę racjonalne projekty systemowego rozwiązania, które w istotny sposób by wpływało na podnoszenie umiejętności strzeleckie obywateli Polski, a odpowiedź otrzymujemy jakby bez związku z treścią pisma. Może pan Sekretarz Stanu nie czytał, może ktoś pomylił adresatów pisma, nie jest to istotne. Od rządu, co do którego mam nieukrywane nadzieje, że jest jednak Polski, należy oczekiwać rzetelności i odpowiedzi na tematy poruszane w pismach.

Nie mam oczywiście zamiaru zaprzestać pisania do najwyższych urzędników w Polsce. Nie uda się mnie przepędzić pismami bez związku z artykułowanymi postulatami zmiany. Obiecano nam Polakom dobrą zmianę, stworzono w Polakach nadzieję na upadek postkomuny. Czas nadchodzi na realizację tych obietnic. Nie postuluję niczego nieroztropnego, jest wręcz przeciwnie. Zgłaszane w projekcie ustawy o broni i amunicji rozwiązania to przemyślanie, racjonalne zasady dostępu do broni palnej. Trudno mi przyjąć odpowiedź, która nawet nie nawiązuje polemiki z meritum mojego pisma.

Treść pisma skierowanego do MON:

pi.to.MON.200616DN_Strona_1