Akcja Białystok Buduje Strzelnicę trwa!

W dniu 18 sierpnia 2016 r. w wyniku głosowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta w Białymstoku, negatywna opinia do wniosku o budowę strzelnicy została odrzucona większością głosów. W związku z powyższym, mieszkańcy Białegostoku w tegorocznym konkursie Budżet Obywatelski 2017 będą mogli oddać swój głos na akcję Białystok Buduje Strzelnicę.

Wątpliwości dotyczące kwestii formalno-prawnych zostały wyjaśnione, co było rezultatem zrozumienia potrzeby budowy takiego obiektu zarówno przez członków Komisji, jak i Zarządu Mienia Komunalnego, który w odpowiedzi na nasze uwagi dotyczące kosztów budowy strzelnicy oraz nakładów koniecznych zaproponował rozsądne rozwiązanie polegające na rozłożeniu inicjatywy na etapy i dodatkowym zasileniu jej środkami z budżetu miasta na renowację obiektu.

Już niebawem więcej informacji o akcji Białystok Buduje Strzelnicę. Do usłyszenia!

(źródło instytutsuwerennosci.pl)


 

Krótki komentarz. To dobra wiadomość w złej sprawie. Nie, nie jest złe to, że w konkursie Budżet Obywatelski będzie można głosować na budowę strzelnicy w Białymstoku. Złe, a w ręcz dramatycznie złe jest to, że inicjatorzy akcji muszą borykać się z jakimikolwiek problemami. Budowa strzelnicy nie powinna być przedmiotem jakiś tam budżetów obywatelskich, to powinien być pierwszy obowiązek samorządu. Jak pisano przed wojną, Być dobrym strzelcem to pierwszy obowiązek nie tylko żołnierza, ale każdego obywatela Rzeczypospolitej, tak być powinno!