Pozwolenia na broń do ochrony osobistej wydawane przez KWP w Katowicach.

Na skutek zapytań o udzielenie informacji publicznej udało mi się zgromadzić ponad dwadzieścia decyzji o wydaniu pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej. Decyzje wydane zostały przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji i dotyczą okresu od 2011 do chwili obecnej. Z dość dużą dozą pewności można uznać, że jest to ogromna większość decyzji przyznających pozwolenie na broń w tym celu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Na dwadzieścia trzy decyzje czternaście dotyczy policjantów odchodzących na emeryturę. Pięć decyzji dotyczy policjantów lub funkcjonariuszy aktualnie pełniących służbę. Dwie decyzje dotyczą właścicieli kantorów, jedna prokuratora, jedna koncesjonowanego sprzedawcy broni palnej.

Zastanawiam się w jaki sposób skomentować te decyzje. Może na ich podstawie dałoby się nawet napisać jakąś uczoną rozprawę. Absolutnie nie oceniam ich, że nie są zasadne. Będąc głęboko przekonanym, że broń palna jest skutecznym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa, nie mam wątpliwości, że adresaci decyzji powinni dysponować bronią do ochrony osobistej.

W oparciu o statystyczne spojrzenie na sprawę dochodzę do przekonania, że pozwolenie na broń do celu ochrony osobistej zostało zarezerwowane dla wybranej grupy zawodowej, a i to nie całej. Zapewne kilkanaście tysięcy policjantów pełni służbę w garnizonie katowickim. Pozwolenie na przestrzeni ostatnich piciu lat otrzymało zaledwie kilku i kilkunastu emerytów.

Uważam również, że powyższa statystyka to kolejny dowód na to, że instytucja jaką jest Policja pod żadnym pozorem nie powinna wydawać pozwoleń na broń i nie na podstawie obecnej ustawy. Okazuje się, że w Katowicach wydaje się pozwolenia do ochrony osobistej zupełnie wyjątkowo i to niemal wyłącznie „swoim”. Jak to inaczej nazwać, gdy na dwadzieścia trzy decyzje dwadzieścia dotyczy funkcjonariuszy lub emerytowanych funkcjonariuszy, a liczba wydanych pozwoleń jest taka jak widać.

Gdy prześledziłem uważnie uzasadnienia decyzji okazało się, że pośród tych dwudziestu trzech decyzji jedynie w kilku da się odszukać trwałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie jako wniosek z konkretnych zamachów na życie czy zdrowie wnioskodawcy. Ogromna większość decyzji zasadza się na argumentacji, jest policjantem, łapał bandytów, był świadkiem w sądzie, do policjantów bandyci kierują groźby, idzie na emeryturę, jest znany lokalnie jako funkcjonariusz, broń zapewni bezpieczeństwo wnioskodawcy i rodzinie. W niemal wszystkich decyzjach dotyczących funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę pojawia się takie oto sformułowanie:

cytdec

Czy myślicie, że to odpowiada literalnie przepisowi? Ja mam poważne wątpliwości. Zwróćcie uwagę jak wyglądają uzasadnienia faktyczne decyzji, są co do zasady bardzo ogólnikowe. W związku z tym uważam, że obowiązujące przepisy trzeba natychmiast zmienić. W pod rządami jednego komendanta niemal tylko są zagrożeni policjanci, pod rządami innego już ta reguła nie działa, pozwoleń się nie wydaje. Nikt mnie nie przekonana, że tak wygląda dobre prawo. Jestem w stanie co najwyżej uznać, że tak wygląda złe prawo, które stwarza poważne problemy z jego stosowaniem.

Czy nie czas skończyć z tą fikcją, z ciągnięciem faktów za uszy, aby pasowały do niemal niemożliwych do spełnienia kryteriów wynikających z przepisów ustawy? Gdy dodam do tego, że sądy administracyjne uznają trwałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia i zdrowia, nie mierzy się do jednej miary społecznego bezpieczeństwa, a każda grupa zawodowa ma swoją miarę. Naprawdę przepisów obecnej ustawy o broni i amunicji nie da się racjonalnie stosować. Czy nie łatwiej byłoby stanąć w prawdzie i powiedzieć: tak, to zła postkomunistyczna ustawa potrzebne nam nowe prawo?

Ciekawi mnie kiedy znajdą się odważni, kiedy do tej materii dojdzie obiecana Polakom #dobrazmiana?

decyzje:

Download (PDF, 103KB)

Download (PDF, 79KB)

Download (PDF, 106KB)

Download (PDF, 77KB)

Download (PDF, 75KB)

Download (PDF, 84KB)

Download (PDF, 174KB)

Download (PDF, 137KB)

Download (PDF, 114KB)

10 

Download (PDF, 92KB)

11 

Download (PDF, 118KB)

12 

Download (PDF, 137KB)

13 

Download (PDF, 93KB)

14 

Download (PDF, 95KB)

15 

Download (PDF, 105KB)

16 

Download (PDF, 71KB)

17 

Download (PDF, 87KB)

18 

Download (PDF, 140KB)

19 

Download (PDF, 218KB)

20 

Download (PDF, 75KB)

21 

Download (PDF, 82KB)

22 

Download (PDF, 95KB)

23 

Download (PDF, 77KB)