Czas pochwalić katowickie WPA.

Zupełnie bez podtekstu, czas na pochwałę dla katowickiego WPA. W 2015 roku Ruch Obywatelski Miłośników Broni doprowadził do wszczęcia kontroli w katowickim Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Powodem zainteresowania katowickim WPA były artykułowane przez uczestników postępowań nieprawidłowości. Kontrolę przeprowadził Wojewoda Śląski. Ostateczny wynik kontroli był negatywny. Na skutek kontroli nikt nie poniósł konsekwencji.

Cała sprawa przyniosła jednak skutek pozytywny. Po pierwsze członkowie ROMB informują, że w postępowania o udzielenie pozwolenia na broń inaczej wyglądają. Są zdecydowanie bardziej merytoryczne, szybciej przebiegają. Jak pamiętacie jednym z powodów zainteresowania katowickim WPA były wadliwe decyzje w sprawach kolekcjonerskich. Od 11 marca 2011 r. do dnia 20 sierpnia 2014 r. w Katowicach wydane 59 decyzji o przyznaniu pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim z czego 33 zostały zaskarżone, a 32 spośród tych zmienione lub uchylone. Rozmiar naruszeń prawa był zatem naprawdę istotny.

piWPA.KATOW.290814iloscizaskarzOK

Po przeprowadzonej kontroli sprawdziłem jak sprawy się mają aktualnie. Odpowiedź pozwala mi na pozytywną opinię w tym zakresie o katowickim WPA. Od 1 stycznia 2015 r. do celów kolekcjonerskich wydano w Katowicach 152 decyzje, z czego zaskarżono tylko 3 i tylko jedna została uchylona przez KGP.

pi.KWP.KATOW.250816

Zmiana jest zatem jednoznacznie pozytywna. Zmiana co do przestrzegania prawa i zmiana co do ilości wydawanych pozwoleń na broń. To mnie bardzo cieszy i to powód do pochwały dla katowickiego WPA.

Na podstawie tej sprawy chciałbym abyście także zwrócili uwagę na jeszcze jedną niezmiernie ważną rzecz. Społeczna aktywność, społeczne zaangażowanie przynosi wyraźny pozytywny społecznie skutek. Bez społecznego zaangażowania, bez stowarzyszenia ROMB może nie byłoby tej pozytywnej zmiany. Myślenie moja chata z kraja to bardzo zła postawa. Musimy działać odważnie, społeczna siła jest naprawdę potężna, nawet wobec władzy która posiada rozległe możliwości działania.

Pamiętajcie, że wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją systematycznie wydzierać i o nią walczyć. Taka jest istota administracji – zawłaszczać wolność, postępować przeciwko obywatelom krok po kroku. Tylko silne organizacje społeczne, posiadające duże i widoczne wsparcie i zaplecze są w stanie walczyć i realizować interesy społeczne. Daje to korzyść nam Polakom. Tak to ma właśnie być, bo urzędnicy są dla nas, a nie my dla urzędników!

Proponuję zatem odnowić rozpowszechnianie hasła: Wstąp do ROMB! Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni.