Czy Polacy nie chcą broni do ochrony osobistej?

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w roku 2016 r. odmówiono wydania pozwolenia na broń tylko w jednym przypadku. We wpisie Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w 2016 r. wydał dwa pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej zaprezentowałem dwie decyzje pozytywne z oku 2016. Z informacji uzyskanej z KWP w Kielcach wynika, że jeszcze jedna sprawa jest w toku.

piKWP.KIELC.60916.

Oznacza to, że w 2016 roku do KWP w Kielcach wpłynęły 4 (słownie: cztery) podania o pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej. Moim zdaniem nie oznacza to absolutnie tego, że Polacy nie chcą posiadać pozwoleń na broń. Kto tak chciałby prezentować ocenę tego stanu rzeczy myliłby się poważnie. W tym samym okresie do WPA w Kielcach wpłynęło kilkadziesiąt podań o pozwolenie na broń w celu sportowym. Jak wynika z informacji telefonicznej uzyskanej od Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych wzrost jest dynamiczny i wyraźnie obserwowany. 

Zatem zainteresowanie bronią jest dostrzegalne, ale tylko w tych rodzajach pozwoleń, które są osiągalne. Obecnie jest to pozwolenie w celu sportowym, kolekcjonerskim i łowieckim. Absolutnie poza zasięgiem racjonalnego rozumowania jest pozwolenie na broń w celu ochrony osobistej. Posiadanie broni jest na gruncie naszego prawa przywilejem i wyróżnieniem będącym wyrazem zaufania organów państwa do obywatela – o jak takimi słowami policyjni i sądowi rozbroiciele Polaków się rozkoszują.

Powodem tak niewielkiej ilości podań o broń do celów ochrony osobistej jest zatem to, że przez długi czas obowiązywania skrajnie anty-obywatelskich przepisów i na ich podstawie wykonywanej reglamentacji, wytresowano Polaków, że o ten rodzaj pozwolenia na broń nie warto występować. Oczywiście nie za wszystko czynić można odpowiedzialnym policjantów, chociaż nawet złe prawo może być dobrze wykonywane. Skoro złe prawo można dobrze zastosować znaczy to tyle, że ten co prawo stosuje może mieć nieczyste sumienie. Prawo to nic innego niż martwa litera, można jej nadawać treść w bardzo szerokim zakresie. Wspominam o tym, bo akurat w przypadku WPA w Kielcach tak chyba można ocenić postawę Komendanta. Tak jak pisałem we wpisie Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w 2016 r. wydał dwa pozwolenia na broń w celu ochrony osobistej decyzje wydane w tej komendzie wyglądają całkiem racjonalnie. Gdy doda się do tego, że to właśnie w Kielcach wydawano przez jakiś czas decyzje na broń palną samoczynną w celu kolekcjonerskim, o czym między innymi wspominałem we wpisie Rzecz dotyczy broni palnej samoczynnej dla kolekcjonerów, można ten wydział wskazywać innym do naśladowania.