Budżet obywatelski Rypina na 2017 rok, przeznaczony na budowę strzelnicy sportowej.

 

W głosowaniu nad budżetem obywatelskim Rypina na 2017 rok pierwsze miejsce zajęła inwestycja polegająca na budowie strzelnicy sportowej.

rypin.wyniki

 

Zamierzeniem wnioskodawców jest wybudowanie nowej strzelnicy sportowej na min. 3 stanowiska strzeleckie o długości osi strzelania 100 m. Budowa będzie obejmować wyrównanie terenu i usypanie wałów ziemnych – 4m wysokości. Zadaszenie kulochwytu. Wybudowanie wiaty (budynku) z którym będą znajdować się stanowiska strzeleckie. Całość terenu będzie ogrodzona.

Jako uzasadnienie wskazano następujące argumenty. W Rypinie miejsca gdzie można w sposób bezpieczny i legalny korzystać z broni palnej. Na terenie Rypina zlokalizowane są dwa magazyny broni sportowej, której nie można wykorzystać, ponieważ brak jest profesjonalnej strzelnicy. Wybudowanie takiego obiektu umożliwiłoby regularne treningi kół strzeleckich Ligi Obrony Kraju oraz prywatnym osobom posiadającym pozwolenie na broń sportową oraz łucznikom. Strzelnica będzie kolejnym miejscem w mieście na aktywne spędzanie wolnego czasu, pozwoli rozwijać mieszkańcom miasta zainteresowania związane ze strzelectwem. Będzie to świetne uzupełnienie bogatej oferty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jako beneficjentów projektu wskazano rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli, harcerze, Ligę Obrony Kraju. Strzelnica będzie znajdowała się za trybunami boiska głównego stadionu MOSiR za starą strzelnicą sportową. Osie strzelnicy byłby skierowane w stronę miejscowości Sikory. Szacunkowe koszty projektu zadania: Przygotowanie terenu – 25000 zł Usypywanie wału – 33000 zł Ogrodzenie terenu – 32000 zł Zadaszenie kulochwytu – 5000 zł Przesłony poprzeczne górne 5 szt. – 50000 zł Kulochwyty dolne 7 szt. – 35000 zł Wiata – 60000 zł Wyposażenie strzelnicy (przesłony boczne stanowiskowe, stojaki do tarcz itp.) – 10000

Projekt obiektu został wykonany w następujący sposób:

projetk-01

projekt-02

projekt-03

projekt-04

projekt-05

 


 

Krótki komentarz. Okazuje się, że można. Szczerze pisząc ja dość ostrożnie podchodzę do pomysłów występowania w konkursie budżetów obywatelskich z projektami budowy strzelnic. Okazuje się, że jednak jest to możliwe. Skoro tak, to trzeba publicznie o tym jak najszerzej ogłosić, może inni pójdą w ślady wnioskodawców z Rypina.

Ilość i jakość strzelnic stanowi bardzo słaby punkt w rozwoju strzelectwa w Polsce. Nowych strzelnic powstaje bardzo niewiele. Moim zdaniem tak jak budowano stadiony zwane Orlikami, tak powinno się budować w gminach strzelnice. Moim zdaniem umiejętność strzelania, to ważniejsze niż kopanie w piłkę.