Breaking news. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją (…).

Przedstawiam do publicznej wiadomości projekt ustawy z dnia 7 września 2016 r. o zmianie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Projekt jest przygotowywany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt otrzymałem w dniu wczorajszym jako informację publiczną, podaję go zatem do publicznej wiadomości jako wiadomość z ostatniej chwili.

Projektu póki co nie komentuję, chociaż będzie o czym pisać i to być może mocnymi słowami. Przedstawiam projekt do zapoznania, bo w bardzo istotnym zakresie dotyczy on posiadaczy broni palnej. Kolejne uzyskane dokumenty będę prezentował w kolejnych wpisach.

GDE Error: Requested URL is invalid

Projekt wymaga pogłębionej analizy, zbieram również dalsze informacje, które pozwolą na rzetelną ocenę projektowanych zmian. Na pierwszy rzut o oka projekt ma ścisły związek z pojęciem: wzmożona reglamentacja, złe prawo.

Na szczegółowe analizy musi być jednak czas. W listopadowym wydaniu magazynu Strzał.pl będzie o tym obszerny artykuł. Na blogu ja również będę prezentował mojej spostrzeżenia.

Podsumowaniem legislacyjnej jakości prezentowanego dokumentu jest opinia z Departamentu Prawnego MSWiA. Warto już na tym etapie o tym wiedzieć, zanim zostaną przedstawione opracowania merytoryczne.

Download (PDF, 232KB)