Prace w Sejmie nad projektem ustawy o broni i amunicji – informacja.

Projekt ustawy o broni i amunicji złożony przez posłów klubu poselskiego Kukiz’15 został przekazanych do kolejnych konsultacji. Informacja o tym znajduje się na stronie internetowej Sejmu.

uzgodnienia

W imieniu stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni skierowałem do Marszałka Sejmu pismo z wnioskiem o uznanie Stowarzyszenia ROMB jako stronę społeczną w pracach nad projektem ustawy. Do pisma dołączyłem opracowanie dr Macieja Gurtowskiego Czy proponowana w projekcie ustawy zmiana modelu reglamentacji dostępu do broni palnej zagraża bezpieczeństwu obywateli? Pismo zostało przekazane drogą email oraz poprzez stronę Sejmu.

to.sejm.do

 

Download (PDF, 1,8MB)