PZSS przygotowuje zmiany w zasadach nadawania licencjach klubowych.

Polski Związek Strzelectwa Sportowego przygotowuje daleko idące zmiany w Regulaminie nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim. Zmiany będą między innymi polegały na tym, że licencje będą wydawane na rok oraz nastąpi podwyższenie stawek opłat za wydanie licencji. Dalszy zakres zmian poznamy wkrótce.

Według aktualnego regulaminu licencje wydawane są czteroletni cykl olimpijski, a opłata wynosi 200 zł.

Tags: ,