Spotkanie dla dziennikarzy w sprawie projektu ustawy o broni i amunicji.

W dniu 14 listopada 2016 r. w Centrum Strzeleckim “Kaliber” (ul. Stefana Starzyńskiego 43, 05-090 Dawidy Bankowe) Ruch Obywatelski Miłośników Broni przygotował prezentację projekt ustawy o broni i amunicji dla dziennikarzy. W spotkaniu udział wziął poseł sprawozdawca projektu Bartosz Józwiak. Spotkanie prowadził red. Łukasz Warzecha. Każdy z uczestników otrzymał przygotowane przez organizatorów zestawienie przepisów historycznych i obowiązujących, projekt z uzasadnieniem oraz opracowanie dr Macieja Gurtowskiego Czy proponowana w projekcie ustawy zmiana modelu reglamentacji dostępu do broni palnej zagraża bezpieczeństwu obywateli? – w formie papierowej publikacji oraz z wersji elektronicznej.

Mając za cel przedstawiania dziennikarzom rzetelnej informacji o projekcie ustawy o broni i amunicji i o aktualnym stanie prawnym,   Jarosław Lewandowski przygotował następujący program spotkania:

1 prezentacja „ROMB – projekt ustawy”

2 pozwolenia na broń w Polsce – aktualne statystyki

 • dynamika zmian liczby pozwoleń i liczby sztuk broni
 • pozwolenie na broń: dokument nieistniejący
 • prezentacja dokumentów, ich zabezpieczeń i kuriozów z nimi związanych

3 nazewnictwo broni i jej części – omówienie na przykładach

4 broń bez pozwoleń – alarmowa, repliki broni dawnej, broń pneumatyczna, broń             pozbawiona cech użytkowych

prezentacja dwóch rewolwerów (cp i gum.) i dwóch pistoletów (6 i 9 mm)

5 patologie, kurioza oraz proste obejścia obecnej ustawy o broni i amunicji

 • stowarzyszenia koncesjonowane
 • stowarzyszenia o charakterze…
 • prywatne muzea
 • koncesja vs. pozwolenie na broń
 • firmy szkoleniowe, strzelnice
 • funkcjonariusze – zwolnieni z egzaminu lub nie
 • błędy zastosowanych definicji – i co z nich wyniknąć może

6 jak być powinno (i tak jest w krajach ościennych)

 • broń zasadniczo na pozwolenia, ale po spełnieniu warunków wydawane
 • wymóg minimalnego wieku – obejście tylko w wyjątkowych wypadkach
 • wymóg niekaralności – rozsądne ale powszechnie obowiązujące wymogi
 • wymóg zdrowia psychicznego – wykaz schorzeń, jeśli leczył się, to NIE
 • zasada sprawdzonego, wiarygodnego posiadacza – cursum honori
 • egzaminy zasadniczo tam, gdzie są niezbędne dla zbadania kompetencji
 • jasny i logiczny podział broni na kategorie, pod względem technicznym

7 badania lekarskie jako forma opresji i ograniczania dostępu do broni

 • stan zdrowia ogólnego a stan zdrowia psychicznego w kontekście broni
 • strzelectwo jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • strzelnica dla niewidomych i niedowidzących – prezentacja

 

W trakcie spotkania, na strzelnicy, Andrzej Zdzitowiecki zaprezentował test kompetencyjny projektowany do uzyskania pozwolenia rozszerzonego.

Niestety pomimo wysłania licznych zaproszeń grono uczestniczących dziennikarzy nie było liczne.

Prezentacja:

Download (PDF, 1001KB)

Relacja fotograficzna:

IMG_3175 IMG_3178 IMG_3179 IMG_3183 IMG_3185 IMG_3206 IMG_3207