Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z uznaniem o projekcie ustawy o broni i amunicji.

W dniu 4 października 2016 r. uczestniczyłem w spotkaniu poświęconym projektowi ustawy o broni i amunicji w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zostało zaproponowane przez BBN na skutek skierowania przez członka Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni projektu ustawy o broni i amunicji do Prezydenta RP. W spotkaniu uczestniczył również Jarosław Lewandowski, a ze strony BBN przedstawiciele Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego.

W trakcie spotkania zaprezentowaliśmy projekt ustawy o broni i amunicji oraz uzasadnienie konieczności wprowadzenia nowych regulacji. Zwróciliśmy szczególną uwagę na dostrzeżone patologie w stosowaniu przepisów obowiązującej ustawy przez organy Policji. Przedstawiciele BBN ze zrozumieniem słuchali informacji o dostrzeganych przez nas wynaturzeniach powszechnie dostrzeganych w praktyce stosowania prawa.

W konsekwencji spotkania jego inicjator otrzymał pismo od Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które jakkolwiek nie zawiera deklaracji inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, to z uznaniem odnosi się do przygotowanych w projekcie rozwiązań legislacyjnych.

piBBN41116.

Zdaję sobie sprawę, że są to tylko słowa. Jednak słowa pochlebnie wypowiadające się o projekcie i postulowanych rozwiązaniach, pochodzące z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i to po szczegółowej analizie projektu ustawy o broni i amunicji. Mamy kolejny i namacalny dowód, że projektowane rozwiązania są potrzebne i dobrze przygotowane.