Nie będziemy wierzyć politykom, którzy nie czynią swojej powinności.

Amerykanie mają druga poprawkę do konstytucji. Mądrość Ojców założycieli jest wciąż aktualna. Mądrość twórców Ameryki trwa już trzecie stulecie, a jest tak, bo oparto ją o Biblię. Amerykanie odwołując się do Boga wskazali na swoje podstawowe prawa i wolności. My w Europie musimy borykać się z bezbożnymi politykami, którzy przekonują, że być bezbronnym jest cnotą i jest dla nas najlepsze. W Europie trwa właśnie batalia o to czy Europejczycy mają być instytucjonalnie rozbrojeni. Stronnicy morderców,  terrorystów albo lewaccy obłąkańcy, w tych dniach mozolnie przekładają na prawo europejskie zakaz posiadania broni. Będą to czynili do skutku, powoli, drobnymi krokami, aż osiągną sukces albo do momentu gdy zostaną przez nas przepędzeni.

Amerykanie są od nas mądrzejsi. Właśnie dokonali niemożliwego, wybrali prezydentem własnego kraju człowieka, który wprost i jednoznacznie deklarował poparcie dla amerykańskiego prawa posiadania i noszenia broni. My w Polsce nie możemy doprosić od polityków mieniących się polskimi patriotami aby nie traktowali nas jak niedorosłych do posiadania broni. Nie możemy doprosić się od polityków podstawowej zmiany prawa i musimy znosić ich twierdzenia, że jeszcze nie dorośliśmy, że mamy czekać. Na co czekać, pytam. Na oddanie nam prawa podstawowego dla wolnego Polaka? To nie wy, politycy, nadaliście nam jakiekolwiek prawa! Nie od was pochodzi i zależy nasze istnienie. Nie możemy wierzyć politykom, którzy nie uczynią swojej powinności. Powinnością polityka, któremu wolni Polacy powierzają rządy jest dbanie o wolność, a nie ograniczanie tej wolności.progres2

Amerykanie wzywają innych Amerykanów aby się szkolić, nosić broń, być gotowymi na wszystko, a nade wszystko aby nie wierzyć tchórzliwym politykom. Poniżej krótki film własnie o tym. Mnie ten film poruszył. Ten żołnierz mówi do Amerykanów ale jakby do nas mówił… Musimy się oddolnie organizować. Musimy porzucić polską narodową wadę moja chata skraja. Politykom zależy abyśmy w tej bierności trwali. Mogą wówczas czynić z nami wszystko. Ameryka się obudziła, może i Polska powinna się obudzić? Zorganizowani Polacy są niepokonani. Przed nami sprawa do załatwienia, musimy wymusić na politykach zmianę ustawy o broni i amunicji. Do Sejmu myśmy ich posłali, muszą zrobić to czego my chcemy, a co im się wydaje. Kto może chodzić niech odwiedzi miejscowego posła i domaga się poparcia w głosowaniach projektu ustawy o broni i amunicji! 

 

(polskie napisy Paweł Machała)