Stop rozbrajaniu Europejczyków! Podpisz apel do ministra obrony narodowej.

Fundacja Ad Arma przygotowała na stronie protestu.pl petycję do Ministra Obrony Narodowej. Warto podpisać, wspólny głos sprzeciwu lepiej słychać. Kliknij baner, aby przejść do podpisywania petycji:

protestuj

Szanowny Panie Ministrze,

Komisja Europejska chce znów radykalnie ograniczyć nam prawo do posiadania broni! Unijni biurokraci naciskają by przyjąć prawkę do Dyrektywy 91/477/EEC.

 Po przyjęciu tych przepisów w  krajach członkowskich Unii Europejskiej poprawka znacznie utrudni dostęp obywateli państw UE do legalnej broni, w tym do broni samopowtarzalnej.

 Zgodnie z propozycją Komisji broń w rękach obywateli EU ma rażąco odstawać od współczesnych standardów technicznych.

 Nie ma żadnych przesłanek merytorycznych do przeprowadzenia takiej zmiany. Ideologia stojąca u podstaw tego typu nacisków jest dobrze znana Polakom z lat czterdziestych, kiedy forsowane rozbrajanie narodu szło w parze z radykalną instalacją ponadnarodowego totalitarnego systemu.

 Przyjęte przez Komisję Europejską poprawki do dyrektywy w najmniejszym stopniu nie przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Europie, a wręcz przeciwnie: stanowią krok niepotrzebny i niekorzystny. W praktyce uniemożliwią rozwój nowoczesnego strzelectwa sportowego w Polsce. Co więcej, bezspornym faktem jest, że broń w rękach praworządnych obywateli zwiększa stopień przygotowania do pełnienia służby wojskowej zwłaszcza w oddziałach obrony terytorialnej.

 W związku z powyższym, proponowane zmiany w prawie w żadnym razie nie mogłyby przyczynić się do powiększenia ilości broni w rękach Polaków. Wnioskowane regulacje uznać należy za szkodliwe, przede wszystkim zaś za niesprawiedliwe wobec obywateli państw Unii, zwłaszcza wobec Polaków.

Dyrektywa, w swym nowym brzmieniu, godzi w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Utrwalając stan rozbrojenia polskich obywateli zwłaszcza na tle mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej.

 Panie Ministrze! Zmiana władzy w Polsce dla wielu z naszych rodaków stała się nadzieją na odzyskanie przez Polskę podmiotowości. Niedawno mówił Pan: ”W Polsce przyjdzie taki czas, kiedy będzie można w dużo większym stopniu otworzyć dostęp do broni”. Nie będzie to możliwe bez powstrzymania szkodliwej i skandalicznej propozycji Komisji. W głębokiej sprzeczności z Pana planami stoją Unijne plany doszczętnego rozbrojenia naszego społeczeństwa.

 Zwracam się zatem do Pana Ministra z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych kroków mających na celu obronę obecnego stanu posiadania broni przez Polaków, tak by w przyszłości możliwe było, zgodnie z Pana zapowiedzią, przywrócenie prawa do broni polskim obywatelom.

protestuj