Program dla nowoczesnej Europy, program dla nowoczesnej Polski czyli jak dzielnie realizujemy Manifest Komunistyczny!

„Manifest Partii Komunistycznej” został napisany przez Karola Maksa i Fryderyka Engelsa jako program Związku Komunistów i po raz pierwszy wydany drukiem w Londynie w lutym 1848 roku. Od niemieckiego wydania 1872 roku „Manifest Partii Komunistycznej” ukazywał się pod skróconym tytułem: „Manifest Komunistyczny”.

Poniżej 10 przykazań ideologów komunizmu, oraz kilka zupełnie powierzchownych uwaga co do ich praktycznego stosowania w Polsce.

 

mk

Ad. 1. Podatek od nieruchomości. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta zupełnie zwyczajna danina publiczna, jest dorobkiem ludzkości i wkładem komunistów w powszechny postęp ludzkości.

Ad. 2. Marzenie wicepremiera Morawieckiego. Czy mam prawo nazywać pana ministra praktycznym marksistą?

Ad. 3. Ta dziedzina życia nie została jeszcze ujarzmiona, chociaż… od lat w Polsce istnieją przeróżne ograniczenia w dziedziczeniu np. gospodarstw rolnych.

Ad. 4. Nie dostrzegam praktycznego zastosowania w dzisiejszej Polsce.

Ad. 5. Narodowy Bank Polski i kto by pomyślał, że ten konieczny element istnienia systemu monetarnego to pomysł towarzysze Marksa i Engelsa.

Ad. 6. Uznaję, że nie dostrzegam praktycznego zastosowania w dzisiejszej Polsce.

Ad. 7. No toż to minister Morawiecki wprost to nam ogłosił! Przecież niewidzialną rękę tynku będzie wspierał widzialną ręką państwa. O gruntach według społecznego planu, też mamy w Polsce praktyczne zastosowanie. Jedna z pierwszych ustaw PiSu wstrzymała sprzedaż ziemi, ograniczenia w obrocie ziemią, a ziemia państwowa może być wyłącznie dzierżawiona.

Ad. 8. Uznaję, że nie dostrzegam praktycznego zastosowania w dzisiejszej Polsce.

Ad. 9. Uznaję, że nie dostrzegam praktycznego zastosowania w dzisiejszej Polsce.

Ad. 10. To doniosłe osiągnięcie komunistów jest wciąż i wciąż w Polsce udoskonalane. Ostatnio nawet próbuje się ograniczyć możliwość uskuteczniania przez rodziców edukacji domowej własnych dzieci. Jak to może być, że rodzice wiedzą lepiej od wszechwładnego państwa, co ich pociechom jest potrzebne. Ta niewątpliwa zdobyć marksistów nie może być kwestionowana! progres2

Na dziesięć marksistowskich pomysłów praktycznie Polska wdraża w życie siedem. Czy żyjemy w marksistowskim państwie? A skąd! To demokracja, nowoczesna i rozwijająca się, w rytmie Mazurka Dąbrowskiego. Tak ogłupiono nasze umysły, tak zatraciliśmy zdolność odróżniania dobrego od złego, że marksistowskie ideały realizujemy i nikt nie odważy się mówić, że to jest wyraz naszego zniewolenia.

Takie i podobne portrety powinny wisieć w nie jednym ministerialnym gabinecie.

marx_engels