Sejmowa Komisja Ustawodawcza będzie opiniowała projekt ustawy o broni i amunicji.

Ważnych spraw związanych z prawem o broni palnej ostatnio bardzo wiele. Mamy problem z dyrektywą Bieńkowskiej, z coraz głupszymi pomysłami Komisji Europejskiej. W Sejmie sprawa projektu ustawy o broni i amunicji też nie stoi w miejscu. Marszałek Sejmu przekazał projekt ustawy o broni i amunicji do zaopiniowania sejmowej Komisji Ustawodawczej. W imieniu stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni skierowałem do posła Marka Ast, przewodniczącego komisji, prośbę o umożliwieniu nam brania udziału w posiedzeniu komisji, którego przedmiotem będzie opiniowanie projektu. Prośba do Sejmu dotarła, oto potwierdzenie:

potw1

potw2ok

 

Niezależnie od starań stowarzyszenia ROMB konieczne jest domaganie się od posłów pozytywnego zaopiniowania projektu ustawy o broni i amunicji. Poniżej wykaz posłów, którzy są członkami Komisji Ustawodawczej wraz z adresami email. Proszę o to abyście do posłów pisali, nalegali na pozytywne zaopiniowanie projektu. Jestem przekonany, że to jest zupełnie elementarny wysiłek, jaki powinien każdy przedsięwziąć. Posłowie muszą znać wasze zdanie, głos społeczny musi do nich docierać. Pamiętajcie, że media prezentują pozbawione sensu sondaże na temat projektowanej ustawy. Poselskie postrzeganie rzeczywistości może być odmienne niż nasze. Bez naszego stanowczego głosu posłowie mogą podjąć decyzję niekoniecznie jakiej byśmy oczekiwali. progres2

Proszę o pisanie wiadomości e-mail, to naprawdę działa. Nie słuchacie podszeptów diabelskich, że to bez sensu, że to nie przyniesie żadnego rezultatu. W działaniach społecznych tkwi naprawdę wielka siła. Napiszcie choćby kilka zdań, np. takich:

 

Pani poseł / Panie pośle

Komisja Ustawodawcza będzie opiniowała projekt ustawy o broni i amunicji. Jako wyborca wyrażam stanowisko, że projekt tej ustawy jest potrzebny i konieczne jest prowadzenie nad nim dalszych prac sejmowych. Proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu oraz dążenie do skierowania projektu do dalszych prac sejmowych. 

 

Prezydium Komisji Ustawodawczej:

Marek Ast (PiS, okręg wyborczy 8 Zielona Góra) – przewodniczący Komisji Ustawodawczej e-mail: Marek.Ast@sejm.pl

Barbara Bartuś (PiS, okręg wyborczy 14 Nowy Sącz) – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej e-mail: Barbara.Bartus@sejm.pl

Krzysztof Brejza (PO, okręg wyborczy 4 Bydgoszcz) – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej e-mail: Krzysztof.Brejza@sejm.pl

Stanisław Pięta (PiS, okręg wyborczy 27 Bielsko-Biała) – zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej e-mail: Stanislaw.Pieta@sejm.pl

 

Członkowie Komisji Ustawodawczej:

Iwona Arent (PiS, okręg wyborczy 35 Olsztyn) adres e-mail: Iwona.Arent@sejm.pl

Waldemar Buda (PiS, okręg wyborczy 9 Łódź) adres e-mail: Waldemar.Buda@sejm.pl

Borys Budka (PO, okręg wyborczy 29 Gliwice) adres e-mail: Borys.Budka@sejm.pl

Bożenna Bukiewicz (PO, okręg wyborczy 8 Zielona Góra) adres e-mail: Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl

Ewa Drozd (PO, okręg wyborczy 1 Legnica) adres e-mail: Ewa.Drozd@sejm.pl

Agnieszka Hanajczyk (PO, okręg wyborczy 11 Sieradz) adres e-mail: Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl 

Grzegorz Janik (PiS, okręg wyborczy 30 Rybnik) adres e-mail: Grzegorz.Janik@sejm.pl

Eugeniusz Kłopotek (PSL, okręg wyborczy 4 Bydgoszcz) adres e-mail: Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl 

Jerzy Kozłowski (Kukiz’15, okręg wyborczy 36 Kalisz) adres e-mail: Jerzy.Kozlowski@sejm.pl

Robert Kropiwnicki (PO, okręg wyborczy 1 Legnica) adres e-mail: Robert.Kropiwnicki@sejm.pl

Andrzej Matusiewicz (PiS, okręg wyborczy 22 Krosno) adres e-mail: Andrzej.Matusiewicz@sejm.pl

Arkadiusz Mularczyk (PiS, okręg wyborczy Nowy Sącz) adres e-mail: Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl

Katarzyna Osos (PO, okręg wyborczy 8 Zielona Góra) adres e-mail: Katarzyna.Osos@sejm.pl

Mirosław Pampuch (N, okręg wyborczy 35 Olsztyn) adres e-mail: Miroslaw.Pampuch@sejm.pl

Krystyna Pawłowicz (PiS, okręg wyborczy 18 Siedlce) adres e-mail: Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl

Danuta Pietraszewska (PO, okręg wyborczy 31 Katowice) adres e-mail: Danuta.Pietraszewska@sejm.pl

Stanisław Piotrowicz (PiS, okręg wyborczy 22 Krosno) adres e-mail: Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl

Marek Polak (PiS, okręg wyborczy 12 Chrzanów) adres e-mail: Marek.Polak@sejm.pl

Jacek Protasiewicz (UED, okręg wyborczy 3 Wrocław) adres e-mail: Jacek.Protasiewicz@sejm.pl

Marek Rząsa (PO, okręg wyborczy 22 Krosno) adres e-mail: Marek.Rzasa@sejm.pl

Janusz Sanocki (niez., okręg wyborczy 21 Opole) adres e-mail: Janusz.Sanocki@sejm.pl

Wojciech Szarama (PiS, okręg wyborczy 29 Gliwice) adres e-mail: Wojciech.Szarama@sejm.pl

Jacek Wilk (Kukiz’15, okręg wyborczy 19 Warszawa) adres e-mail: Jacek.Wilk@sejm.pl

Bartłomiej Wróblewski (PiS, okręg wyborczy 39 Poznań) adres e-mail: Bartlomiej.Wroblewski@sejm.pl

Łukasz Zbonikowski (PiS, okręg wyborczy 5 Toruń) adres e-mail: Lukasz.Zbonikowski@sejm.pl

Witold Zembaczyński (N, okręg wyborczy 21 Opole) adres e-mail: Witold.Zembaczynski@sejm.pl

Jacek Żalek (PiS, okręg wyborczy 24 Białystok) adres e-mail: Jacek.Zalek@sejm.pl

 

Gdyby ktoś potrzebował zestaw emali: ‘Marek.Ast@sejm.pl’; ‘Barbara.Bartus@sejm.pl’; ‘Krzysztof.Brejza@sejm.pl’; ‘Stanislaw.Pieta@sejm.pl’; ‘Iwona.Arent@sejm.pl’; ‘Waldemar.Buda@sejm.pl’; ‘Borys.Budka@sejm.pl’; ‘Bozenna.Bukiewicz@sejm.pl’; ‘Ewa.Drozd@sejm.pl’; ‘Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl’; ‘Grzegorz.Janik@sejm.pl’; ‘Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl’; ‘Jerzy.Kozlowski@sejm.pl’; ‘Robert.Kropiwnicki@sejm.pl’; ‘Andrzej.Matusiewicz@sejm.pl’; ‘Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl’; ‘Katarzyna.Osos@sejm.pl’; ‘Miroslaw.Pampuch@sejm.pl’; ‘Krystyna.Pawlowicz@sejm.pl’; ‘Danuta.Pietraszewska@sejm.pl’; ‘Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl’; ‘Marek.Polak@sejm.pl’; ‘Jacek.Protasiewicz@sejm.pl’; ‘Marek.Rzasa@sejm.pl’; ‘Janusz.Sanocki@sejm.pl’; ‘Wojciech.Szarama@sejm.pl’; ‘Jacek.Wilk@sejm.pl’; ‘Bartlomiej.Wroblewski@sejm.pl’; ‘Lukasz.Zbonikowski@sejm.pl’; ‘Witold.Zembaczynski@sejm.pl’; ‘Jacek.Zalek@sejm.pl’