W Parlamencie Europejskim blokada stron internetowych dotyczących broni palnej.

Europosłowie w Parlamencie Europejskim mają w sposób szczególny ograniczony dostęp do internetu. Tajemniczy ktoś zadbał o to, aby nie mogli włączać stron internetowych poświęconych broni palnej.

W przyszłym roku w PE ma odbyć się głosowanie nad dyrektywą o zmianie dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej. Europoseł zainteresowany stanowiskiem społecznych organizacji np. Firearms United, gdy wpisze w wyszukiwarkę adres strony firearms-united.com otrzyma następującej treści komunikat:

Tak wygląda w praktyce troska tajemniczego kogoś o pełne poznanie merytorycznej problematyki dotyczącej projektowanej zmiany dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni palnej.

To element kształtowania totalitarnego superpaństwa, jakim ma wkrótce stać się Unia Europejska.