Terytorialni zbierają na karabiny, okażmy finansowe wsparcie.

Na stronie terytorialni.pl takie ogłoszenie:

 

KIM JESTEŚMY
Terytorialni to stowarzyszenie o charakterze proobronnym. Zrzeszamy ochotników, którzy są gotowi szkolić się w czasie wolnym od pracy i za własne pieniądze. W naszych szkoleniach kładziemy nacisk na szkolenie ogniowe i taktyczno-ogniowe. Patronat nad prowadzonym przez nas szkoleniem podstawowym objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

JAKIE SĄ NASZE CELE
Wobec upadku systemu szkolenia rezerw osobowych spowodowanym z jednej strony przestarzałymi, nieefektywnymi i nie przystosowanymi do potrzeb współczesnego pola walki programami szkolenia, a z drugiej strony szkoleniem rezerwistów w liczbie nieadekwatnej do rzeczywistych potrzeb obronności Polski, za nasz główny cel stawiamy działanie na rzecz włączenia organizacji proobronnych w system obrony państwa (obronę terytorium). Jako główny środek do tego celu uważamy prowadzenie rzeczywistego, pozbawionego fikcji szkolenia dla ochotników, opartego o naukę posługiwania się bronią – wyszkolenie ogniowe (strzeleckie), jako punkt wyjścia do szkoleń taktycznych i taktyczno-ogniowych.

DLACZEGO PROSIMY O WSPARCIE
Do prowadzenia szkolenia niezbędne jest specjalistyczne wyposażenie oraz broń. Wyposażenie (oporządzenie, mundur, buty, kurtki, hełmy itd.) kupujemy we własnym zakresie, kompletując je przez długi czas. Do tej pory większość naszych członków szkoliła się na broni pozbawionej cech użytkowych – trenując na niej podstawowe czynności manualne. Od początku 2017 planujemy aby osoby, które zaliczyły kurs podstawowy rozpoczęły szkolenie taktyczno-ogniowe oraz uruchomić kolejne szkolenia podstawowe. Do realizacji tych zamierzeń planujemy zakupić karabinki AKM (w tym roku otrzymaliśmy pozwolenie na posiadanie broni wydane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Policji w Krakowie ze specjalnym uzasadnieniem: „W tym miejscu należy zaznaczyć, że podjęcie przez Stowarzyszenie “Terytorialni” wyzwania, jakim jest wzmocnienie bezpieczeństwa Państwa jest cennym i potrzebnym krokiem, a uwzględniając zmieniającą się sytuację wręcz inicjatywą strategiczną”.)

DLACZEGO WARTO NAM POMÓC
Wpłacone przez Państwa pieniądze zostaną przeznaczone wyłącznie na zakup broni niezbędnej do prowadzenia szkolenia. Koszt zakupu jednego karabinka kbk AKM to około 3.000 zł.
Szkolenie prowadzą doświadczeni instruktorzy wywodzący się z wojsk specjalnych, na podstawie sprawdzonego systemu szkolenia. Zakupione karabinki nie będą służyły do wykonywania strzelań sportowych ani do defilad przez pomnikami, tylko do rzeczywistego szkolenia, przynoszącego wymierne efekty.

JAK MOŻNA NAS WESPRZEĆ?
– Wpłacając darowiznę na konto Stowarzyszenia nr: 43 1750 0012 0000 0000 3345 1137 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”
– Skorzystać z płatności dotpay (kliknij na poniższy baner w celu przekierowania na stronę terytorialni.pl)

Dla każdego darczyńców, który podzieli się kwotą 70 zł i wyższą, przygotowaliśmy limitowaną edycję kalendarza ze zdjęciami ze szkoleń Terytorialnych. Każdy darczyńca, który podzieli się kwotą 300 zł i wyższą będzie mógł odwiedzić terytorialnych.pl na zajęciach, poczuć prawdziwy zapach prochu, zapoznać się z zasadami  posługiwania się bronią oraz mieć możliwość oddania strzałów z karabinka AKM.

Jedno ze szkoleń:


Krótki komentarz. Przelew przed momentem wysłałem, was zachęcam do tego samego. Musimy dzielić się swoimi pieniędzmi w sprawach ważnych tak naprawdę dla Polski. Nie możemy polegać wyłącznie na państwowych działaniach. Polska to my wszyscy, a nie macie chyba wątpliwości, że tzw. władza za nasz wszystkiego nie załatwi. Osobiście jestem przekonany, że my zamiast tzw. władzy możemy zrobić wiele lepiej i więcej.

Nie mam najmniejszej wątpliwości, że trzeba wspierać tego rodzaju inicjatywy. To nie pierwsza inicjatywa tego rodzaju. We wpisach Obrona terytorialna się zbroi. Dzieje jednego karabinuZ pomocą internautów Strzelcy kupili karabin maszynowy opisywałem inne podobne działania. Szczerze pisząc takie akcje to również drobne kroki zmierzające do przemiany zaklętej wciąż w Polsce tematyki dotyczącej dostępu do broni.