Nowe regulacje PZSS w zakresie egzaminu na patent strzelecki.

Jedenastego stycznia 2017 r. na stronie internetowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego pojawiło się ogłoszenie następującej treści:

W piątek 13 stycznia 2017 r. jako prezes Koszalińskiego Klubu Strzeleckiego “Kaliber” napisałem do PZSS e-mail z prośbą o wskazania loginu i hasła dla zalogowania się i wpisania klubowiczów. Odpowiedź otrzymałem w poniedziałek 16 stycznia 2017 r. Klub otrzymał indywidualny login i hasło. Logowanie się powiodło, a system działa bez większych problemów. Wprowadzanie klubowiczów do bazy danych odbywa się płynnie. Udostępniona do wpisywania klubowiczów baza jest bazą klubu. Kierownik klubu mający dostęp do tej bazy widzi wszystkich klubowiczów zarejestrowanych w PZSS, tj. posiadających patent strzelecki.

Nowe rozwiązanie wprowadzone przez PZSS związane z rejestrowaniem przez klub osób rozpoczynających staż nie jest w obsłudze kłopotliwe. Rozumiem, że zostało ono wprowadzone w celu wykluczenia na poziomie klubu zapisywania klubu osób z pominięciem stażu, tj. z datą wsteczną. W tym zakresie wyłączone zostaną nieprawidłowości i przyjętemu rozwiązaniu nie stawiam zarzutu nadmiernego przeregulowania.

Moim zdaniem konieczna jest taka uwaga, że członkowie klubów powinni wykazywać wyższą staranność aby domagać się od kierowników klubów wpisywania do bazy osób rozpoczynających staż bez opóźnienia. Mamy do czynienia z systemami komputerowymi, a te nie znoszą błędu choćby z powodu jednego dnia zapomnienia.

W komunikacie pojawia się druga kwestia, a mianowicie dotycząca samych egzaminów na patent strzelecki. Zarząd PZSS upoważnił prezesa PZSS do wprowadzania limitów liczby osób przystępujących do egzaminu na patent zależnie od możliwości technicznych obiektów, na których egzamin ma się odbyć oraz od możliwości rzetelnego przeprowadzenia tego egzaminu przez komisję. W tym zakresie trudno się wypowiedzieć. Prawda jest taka, że dopiero praktyka pokaże w jaki sposób Prezes PZSS będzie z tego uprawniania korzystał.

Zapis wygląda w taki sposób, że dopiero po zgłoszeniu chęci organizacji egzaminu na patent Prezes PZSS będzie mógł wprowadzić limit. Nie wiem jak to będzie wyglądało w praktyce. Dotychczasowe doświadczenie z mojego klubu jest takie, że aż do samego momentu rozpoczęcia egzaminu nie było wiadomo ile osób na egzaminie się pojawi. Poza klubowiczami przybywali strzelcy z innych klubów. Zobaczymy co z tego wyjdzie w tzw. praniu.