Proszę o finansowe wsparcie Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, przekaż darowiznę na stowarzyszenie, które za Ciebie walczy o normalność w Polsce!

Pieniądze w dzisiejszym świecie są nieodzowne dla działalności społecznej. Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Miłośników Broni nie ponosi kosztów osobowych, tj. nie płaci nikomu za pracę na za działalność w celu realizacji celów statutowych. Praca moja i innych osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia to nasze społeczne wysiłki zaangażowanie, łącznie z kosztami jakie to generuje. Stowarzyszenie ponosi jednak koszty rzeczowe. Płacimy za księgowość, produkcję ulotek, gadżetów w ogólności wydatki reklamowe. W rekordowym pod względem wydatków na reklamę roku 2015 wydaliśmy na ten cel kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na to w istocie potrzebne są pieniądze.

Wsparcie ROMB to nasz wspólny interes. To interes przedsiębiorców, którzy na rozwoju zainteresowań strzeleckich będą mogli się rozwijać gospodarczo. Do dnia dzisiejszego niestety żaden przedsiębiorca nie wspiera finansowo naszej działalności. Chciałbym ogłosić, że jest inaczej. Wsparcie ROMB to interes posiadaczy broni palnej i tych, którzy jej nie posiadają. Reklamowa siła Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni to wpływanie na świadomość społeczną.

Bez Waszego wsparcia finansowego działalność stowarzyszenia będzie się zmniejszała. Będzie ROMB mniej i mniej, a powinno być dokładnie odwrotnie. Fajnie by było widzieć na ulicach miasta ROMB np. na bilbordach, ale póki co to niemożliwe. Pieniędzy na to nie mamy. Fajnie by było w poczytnych tygodnikach zobaczyć reklamówkę ROMBu, niestety środków na to nie mamy. Dzisiaj jest czas środków masowego oddziaływania, aby móc skutecznie oddziaływać na postawy Polaków i polityków, konieczne są pieniądze na działania medialne i reklamowe. Tych pieniędzy nie mamy pod dostatkiem.

Wesprzyj finansowo Ruch Obywatelski Miłośników Broni, dopiero takie wsparcie pokazuje prawdę o Twoim zaangażowaniu w społecznie ważną sprawę.

Przekaż darowiznę dla stowarzyszenia, które za Ciebie walczy o normalność w Polsce! 

Wszystkim darczyńcom wysyłamy drobne podziękowanie w formie posiadanych przez ROMB gadżetów.

Ruch Obywatelski Miłośników Broni Bank PKO 44 1020 1390 0000 6302 0442 6110