Bartosz Józwiak w programie “w 4 oczy” o projekcie ustawy o broni i amunicji.

Bartosz Józwiak poseł sprawozdawca projektu ustawy o broni i amunicji zaprezentował w programie “w 4 oczy” stanowisko co do projektu. Statystyki pokazują wyraźnie, że Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem w Europie. Argumenty, które wysuwają przeciwnicy dostępu do broni palnej twierdzą, że zwiększenie takich możliwości obywatelom automatycznie spowoduje wzrost przestępczości. Tymczasem dane mówią coś zupełnie innego, dowodził tego metodami statystycznymi na wykładzie w Sejmie John R. Lott. Przeciwnicy dostępu do broni palnej twierdzą, że zmiana prawa w tym zakresie spowoduje wzrost ilości popełnianych przestępstw z użyciem broni palnej, tymczasem jak wspomina Bartosz Józwiak takie przestępstwa z użyciem LEGALNEJ broni są bardzo rzadkim wręcz znikomym zjawiskiem.