Policyjne statystyki dotyczące pozwoleń na broń moim zdaniem zawierają błąd.

Statystyk wciąż nie ma na policyjnej stronie poświęconej statystykom. Otrzymałem je na skutek zapytania o udzielenie informacji publicznej. Otrzymałem dwie tabele w takiej formie:

Download (DOC, 55KB)

 

Mam wrażenie, że w tej statystyce jest błąd, ale o tym poniżej. Teraz porównanie z rokiem poprzednim.

Liczba pozwoleń na broń – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu

Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń

ochrona osobista51 04054 380
ochrona osób lub mienia9

10

łowiecki119 638

283 248

sportowy16 805

35 903

rekonstrukcji historycznych44157
kolekcjonerski3 139

13 349

pamiątkowy1 7362 447
szkoleniowy213

1 155

inny195171
łącznie192 819

390 820

 

Liczba pozwoleń na broń – stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu

Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń

ochrona osobista4548149707
ochrona osób lub mienia9

10

łowiecki122425

300388

sportowy21876

47577

rekonstrukcji historycznych52188
kolekcjonerski6762

22247

pamiątkowy17512474
szkoleniowy297

1916

inny192173
łącznie198845

424680

 

Liczba wydanych pozwoleń na broń w 2016 roku.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*

ochrona osobista244
ochrona osób lub mienia

2

łowiecki5007
sportowy

4835

rekonstrukcji historycznych8
kolekcjonerski

3595

pamiątkowy21
szkoleniowy

104

inny6
łącznie

13822

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r. na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

 

Liczba cofniętych pozwoleń na broń w 2016 roku.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba cofniętych pozwoleń na broń w danym celu

ochrona osobista

5803

ochrona osób lub mienia

2

łowiecki

2220

sportowy

???

rekonstrukcji historycznych

0

kolekcjonerski

28

pamiątkowy

6

szkoleniowy

20

inny

9

Łącznie:

???

 

Moim zdaniem w statystyce jest jakiś błąd w zakresie pozwoleń na broń w celu sportowym. Gdy odejmie się od ilości pozwoleń na broń w celu sportowych, według stanu na 31 grudnia 2016 r. (21876) ilość wydanych pozwoleń na broń w tym celu w roku 2016 – podanych w informacji publicznej (4835), wynik jest większy niż liczba pozwoleń istniejących na dzień 31 grudnia 2015 r. (16805) 21876-4835 = 17041. Taki wynik wskazuje, że przybyło więcej pozwoleń w celu sportowym niż wskazano w tabeli ilość pozwoleń wydanych w tym celu w 2016 r. To wynik wskazujący na błąd danych. Wynik musi być równy lub mniejszy niż ilość pozwoleń w celu sportowym wg. stanu na koniec roku 2015. Istnieje zjawisko cofania pozwoleń na broń. We wszystkich innych rodzajach pozwoleń da się to zaobserwować. Wynik takiego samego działania jest mniejszy niż ilość pozwoleń z roku ubiegłego, co pozwala na obliczenie ile pozwoleń cofnięto. W przypadku pozwolenia sportowego wychodzić coś, co nie powinno być. Sprawdźcie czy ja dobre rozumowanie przeprowadziłem.

O moich spostrzeżeniach zawiadomiłem KGP, ale cisza… liczą.