Policyjne statystyki dotyczące pozwoleń na broń moim zdaniem zawierają błąd.

Statystyk wciąż nie ma na policyjnej stronie poświęconej statystykom. Otrzymałem je na skutek zapytania o udzielenie informacji publicznej. Otrzymałem dwie tabele w takiej formie:

Download (DOC, 55KB)

 

Mam wrażenie, że w tej statystyce jest błąd, ale o tym poniżej. Teraz porównanie z rokiem poprzednim.

Liczba pozwoleń na broń – stan na dzień 31 grudnia 2015 r.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu

Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń

ochrona osobista 51 040 54 380
ochrona osób lub mienia 9

10

łowiecki 119 638

283 248

sportowy 16 805

35 903

rekonstrukcji historycznych 44 157
kolekcjonerski 3 139

13 349

pamiątkowy 1 736 2 447
szkoleniowy 213

1 155

inny 195 171
łącznie 192 819

390 820

 

Liczba pozwoleń na broń – stan na dzień 31 grudnia 2016 r.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu

Liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń

ochrona osobista 45481 49707
ochrona osób lub mienia 9

10

łowiecki 122425

300388

sportowy 21876

47577

rekonstrukcji historycznych 52 188
kolekcjonerski 6762

22247

pamiątkowy 1751 2474
szkoleniowy 297

1916

inny 192 173
łącznie 198845

424680

 

Liczba wydanych pozwoleń na broń w 2016 roku.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu*

ochrona osobista 244
ochrona osób lub mienia

2

łowiecki 5007
sportowy

4835

rekonstrukcji historycznych 8
kolekcjonerski

3595

pamiątkowy 21
szkoleniowy

104

inny 6
łącznie

13822

* Nie uwzględnia się osób, którym organ wydał decyzję na podstawie art. 155 kpa zmieniającą decyzję w części dotyczącej liczby egzemplarzy broni ani osób, które otrzymały pozwolenie na broń w tym samym celu, wydane po 2011 r. na podstawie art. 10 ustawy o broni i amunicji.

 

Liczba cofniętych pozwoleń na broń w 2016 roku.

Cel w jakim zostało wydane pozwolenie na broń

Liczba cofniętych pozwoleń na broń w danym celu

ochrona osobista

5803

ochrona osób lub mienia

2

łowiecki

2220

sportowy

???

rekonstrukcji historycznych

0

kolekcjonerski

28

pamiątkowy

6

szkoleniowy

20

inny

9

Łącznie:

???

 

Moim zdaniem w statystyce jest jakiś błąd w zakresie pozwoleń na broń w celu sportowym. Gdy odejmie się od ilości pozwoleń na broń w celu sportowych, według stanu na 31 grudnia 2016 r. (21876) ilość wydanych pozwoleń na broń w tym celu w roku 2016 – podanych w informacji publicznej (4835), wynik jest większy niż liczba pozwoleń istniejących na dzień 31 grudnia 2015 r. (16805) 21876-4835 = 17041. Taki wynik wskazuje, że przybyło więcej pozwoleń w celu sportowym niż wskazano w tabeli ilość pozwoleń wydanych w tym celu w 2016 r. To wynik wskazujący na błąd danych. Wynik musi być równy lub mniejszy niż ilość pozwoleń w celu sportowym wg. stanu na koniec roku 2015. Istnieje zjawisko cofania pozwoleń na broń. We wszystkich innych rodzajach pozwoleń da się to zaobserwować. Wynik takiego samego działania jest mniejszy niż ilość pozwoleń z roku ubiegłego, co pozwala na obliczenie ile pozwoleń cofnięto. W przypadku pozwolenia sportowego wychodzić coś, co nie powinno być. Sprawdźcie czy ja dobre rozumowanie przeprowadziłem.

O moich spostrzeżeniach zawiadomiłem KGP, ale cisza… liczą.