Breaking news – nowe (poprawione) dane statystyczne dotyczące pozwoleń na broń za rok 2016.

We wpisie Policyjne statystyki dotyczące pozwoleń na broń moim zdaniem zawierają błąd zawiadamiałem o moim przypuszczeniu, że policyjne statystyk są wadliwe. Ciekawy jestem prawdy, zatem napisałem do KGP email tej treści:

Uprzejmie proszę o sprawdzenie czy w ilości wskazanych pozwoleń na broń do celów sportowych za rok 2016 nie pojawił się błąd.

Gdy odejmie się od ilości pozwoleń na broń w celu sportowych, według stanu na 31 grudnia 2016 r. (21876) ilość wydanych pozwoleń na broń w tym celu w roku 2016 – podanych w informacji publicznej (4835), wynik jest większy niż liczba pozwoleń istniejących na dzień 31 grudnia 2015 r. (ze strony http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-pozwolenia/122012,Bron-Pozwolenia-2015.html ) (16805).

21876-4835 = 17041

Taki wynik wskazuje, że przybyło więcej pozwoleń w celu sportowym niż wskazano ilość pozwoleń wydanych w 2016 r. To wynik wskazujący na błąd w danych. Wynik musi być równy lub mniejszy niż ilość pozwoleń w celu sportowym wg. stanu na koniec roku 2015.

Andrzej Turczyn

Minął tydzień i mamy nowe informacje. W dniu dzisiejszym z Komendy Głównej Policji otrzymałem następującą wiadomość email:

Załącznikiem do wiadomości email był plik z poprawionymi danymi:

GDE Error: Requested URL is invalid

Mam poważne podstawy aby uważać, że i te dane nie są wiarygodne, o czym na końcu. Pomimo dostrzeżonego kolejnego błędu, są to dane moim zdaniem znacznie bardziej wiarogodne niż poprzednie.

Okazuje się, że Polacy posiadają na podstawie 197929 pozwoleń na broń, łącznie 424675, a nie jak podawano poprzednio na podstawie 198845 (o 916 mniej niż pierwotnie podawano), łącznie 424680 (więcej o 5 niż pierwotnie podawano). Dane roczne za rok 2016 poprawiono w zakresie pozwoleń kolekcjonerskich. W pierwotnej statystyce podawano, że w roku 2016 wydano 3595 pozwoleń na broń w celu kolekcjonerskim, w poprawionej pozwoleń w tym celu wskazuje się na 3605, tj. o 10 więcej. Liczba jednostek broni, do których posiadania uprawnia (potencjalnie) wydane pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim pozostała niezmieniona i wynosi 46442.

W tabeli zatytułowanej Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń stan na 31 grudnia 2016 r. również pojawiły się korekty, ale jedynie w zakresie pozwolenia sportowego. Na koniec 2016 roku w celu sportowym wydanych było 20960 i zarejestrowano w tym celu 47577. W pierwotnej (błędnej) statystyce podawano stan na koniec 2016 r. 21876 pozwoleń i tą samą liczbę zarejestrowanych egzemplarzy broni. Z aktualnej statystyki można obliczyć, że w roku 2016 cofnięto 680 pozwoleń na broń w celu sportowym.

Niestety wciąż jest jakiś błąd w zakresie pozwoleń na broń w celu kolekcjonerskim. Na koniec 2015 roku policyjna statystyka podawała, że pozwoleń w tym celu było 3139. Gdy do tej liczby dodamy ilość pozwoleń wydanych w celu kolekcjonerskim w roku 2016 (3605) pojawia się wynik 6744 – tyle co najwyżej mogło być pozwoleń na koniec 2016 roku (przy założeniu, że nie cofnięto ani jednego pozwolenia). W poprawionej statystyce na koniec 2016 r. pojawia się zaś liczba 6762, tj. o 18 więcej. Taki wynik nie jest możliwy i oznacza istnienie błędu. Napisałem ponownie do KGP… w celu dalszej weryfikacji danych.