Nowa strona ROMB działa. “Wstąp do ROMB!” – to hasło znowu stało się wykonalne.

Nowa strona ROMB działa. “Wstąp do ROMB!” to hasło znowu stało się wykonalne. Przez dłuższy czas przystąpienie do ROMB nie było możliwe. Czas poświęcony na budowę strony, tak naprawdę był poświęcony tworzeniu funkcjonalności bazy członków. Mam nadzieję, że wreszcie wszystko się udało. W praktyce wszystko się okaże. Oby bez zarzutu działało!

Dzisiaj namawiam do przystępowania do naszego stowarzyszenia. Potrzebujemy członków, potrzebujemy finansowego wsparcia. Wszystkie środki są wydatkowane na promocję naszej sprawy. U nas nie ma delegacji, nie ma pensyjek dla działaczy.

W pojedynkę niczego nie zdziałamy, ani ja nie zdziałam, ani wy nie zdziałacie. Stowarzyszenie to przewidziana polskim prawem forma zrzeszania się Polaków w celu prezentowania stanowiska w sprawach publicznych oraz reprezentowania członków wobec władzy publicznej.

Zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach art. 1 ust. 2: zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.

To bardzo ważna cecha stowarzyszenia, której Stowarzyszenie samo dla siebie nie wykona. Dodatkowo jak stanowi art. ust. 3 Prawa o stowarzyszeniach: Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Ruch Obywatelski Miłośników Broni wypowiada się w sprawach istotnych dla posiadania broni w Polsce. Nasz głos będzie tym bardziej donośny, im więcej nas będzie. Zdecydowanie najlepszą formą społecznego prezentowania stanowiska w sprawach broni jest nasze stowarzyszenie. Nie fundacje, nie stowarzyszenia zwykłe, a ogólnopolskie stowarzyszenie zarejestrowane w sądowym rejestrze.

ROMB liczy już ponad 5000 członków. Jest to całkiem przyzwoity kapitał społeczny, który powinniśmy wykorzystywać i wzmacniać. Wiem z całą pewnością, że obecna władza oczekuje od nas silnego, skupionego, nie rozproszonego, głosu społecznego. Moim zdaniem ROMB, ze swoim dotychczasowym, już ponad 5 letnim istnieniem, z rozpoznawalnością w przestrzeni publicznej, z poparciem społecznym, jest najlepszym sposobem do wyrażania naszych oczekiwań.

Nie zwlekajcie, czasy są trudne…