Kto i jak głosował w sprawie dyrektywy o broni.

Wczoraj odbyło się głosowanie nad dyrektywą, której twarzą w Polsce jest towarzyszka komisarz Bieńkowska. Wyniki głosowania są dostępne i wszystko stało się jasne. Możemy zobaczyć kto jest z Polakami, a kto przeciwko nam. Głosowanie nad kagańcowym prawem pokazuje kto i co ma w głowie, kto jakie wartości ma w sercu. Głosowanie to już nie medialna propaganda, to fakty. Okazało się, że przeciwko dyrektywie głosowali europosłowie z Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze kilku innych, a za odebraniem nam możliwości posiadania broni byli podli zdrajcy z platformy (anty)obywatelskiej (z 1 wyjątkiem) i peezel i jeden z SLD.

Zapamiętajcie tych co sprzedali ważną dla Polaków i całej naszej cywilizacji sprawę. Warto zapamiętać kto jest kim. Z całą pewnością przyjdzie czas, że ci ludzie będą prosić o głosy Polaków. Wówczas wspomnijcie, że kto zagłosowała przeciwko prawu posiadania przez Polaków broni. Ten nie zasługuje na to aby kiedykolwiek i w jakichkolwiek okolicznościach o nim w wyborach pamiętać. Ta dyrektywa narusza fundamenty, a kto dłubie przy fundamentach cywilizacji, ten nie zasługuje na głos. Lista zdrajców głosujących za odebraniem Europejczykom prawa do posiadania broni:

Jerzy Buzek – PO

Michał Boni – PO

Róża Maria Barbara Gräfin von Thun und Hohenstein – PO

Krzysztof Hetman – PSL

Danuta Maria Hübner – PO

Danuta Jazłowiecka – PO

Jarosław Kalinowski – PSL

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – PO

Barbara Kudrycka – PO

Janusz Lewandowski – PO

Elżbieta Łukacijewska – PO

Jan Olbrycht – PO

Julia Pitera – PO

Marek Plura – PO

Dariusz Rosati – PO

Czesław Siekierski – PSL

Jarosław Wałęsa – PO

Bogdan Wenta – PO

Bogdan Zdrojewski – PO

Tadeusz Zfiefka – PO

Bogusław Liberadzki – SLD

Teraz lista tych co zachowali się jak trzeba. Poniżej wymienionym posłom do Parlamentu Europejskiego należą się podziękowania. Są tam posłowie z PiS, SLD, partii Wolność i KNP. Wielokrotnie przekonywałem, że pomimo medialnej nagonki, a może i pewnej nieudolności w prezentowaniu swoich poglądów, partia Prawo i Sprawiedliwość nie jest wrogo nastawiona do rozsądnych regulacji w sprawie broni palnej. Sam nie stronię o krytycznych uwag wobec rządzących. Gdy trzeba krytyka musi być. Mądry krytykę przyjmie. Zwróćcie jednak uwagę, że gdy trzeba było stanąć po właściwej stronie, tam znaleźli się europosłowie z PiS. Możemy w ten sposób wiedzieć kto jest z nami, a kto przeciwko nam. Nie rozwodzę się szerzej nad posłami z KNP i partii Wolność, po nich można było się spodziewać dobrej postawy. Przeciwko dyrektywie głosowali także posłowie z SLD. Dobrze. Przypomnę tylko, że posłem sprawozdawcą zmian w ustawie o broni i amunicji z 2011 roku był także poseł z SLD pan Stanisław Wziątek.

Lista posłów głosujących przeciwko dyrektywie:

Ryszard Czarnecki – PiS

Edward Czesak – PiS

Anna Fotyga – PiS

Małgorzata Gosiewska – PiS

Marek Jurek – PiS

Karol Karski – PiS

Sławomir Kłosowski – PiS

Zdzisław Krasnodębski – PiS

Urszula Krupa  – PiS

Zbigniew Kuźmiuk – PiS

Ryszard Legutko – PiS

Stanisław Ożóg – PiS

Bolesław Piecha – PiS

Mirosław Piotrowski – kandydował z list PiS, ale opuścił delegację tej partii

Tomasz Poręba  – PiS

Kazimierz Ujazdowski – kandydował z list PiS, ale opuścił tą partię

Kosma Złotowski – PiS

Jadwiga Wiśniewskia – PiS

Adam Szejnfeld – PO

Janusz Zemke – SLD

Krystyna Łybacka – SLD

Adam Gierek – SLD

Janusz Korwin-Mikke – partia Wolność

Robert Iwaszkiewicz – partia Wolność

Jacek Saryusz-Wolski – kandydował z PO, ostatni opuścił to ugrupowanie

Michał Marusik – KNP

Stanisław Żółtek – KNP

Tym wszystkim posłom należą się podziękowania i jako prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni zamierzam w formie pisemnej te podziękowania każdemu z osobna wyrazić. Uważam, że uczynię to w imieniu wszystkich tych, którzy rozumieją, że prawo do broni jest ważnym elementem naszej cywilizacji.

Od głosu wstrzymała się pani Lidia Geringer de Oedenberg, która kandydowała z SLD, ale zrezygnowała z członkostwa w tej partii.